Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Số 01 - 2020

I. Những vấn đề chung về quản lý
1. Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2020 (Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long);
2. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2019 - nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long);
3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp Vĩnh Long năm 2020 trong điều kiện tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 (Võ Phụng Thanh Trúc - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long);
4. Vĩnh Long tiếp tục phát huy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2020 (Trương Thanh Sử - P. Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long);
5. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Long theo Kết luận 50-KL/TW (Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long).
II. Nghiên cứu - Trao đổi
6. 10 năm xây dựng nông thôn mới, lý luận - thực tiễn và bài học kinh nghiệm (Nguyễn Thanh Phong - P. Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long);
7. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị Phạm Hùng (ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Trường Chính trị Phạm Hùng Vĩnh Long);
8. Nước mặn ở Vĩnh Long - nắm vững quy luật để lấy nước ngọt (Hà Thành Thặng - Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long);
9. Xuất khẩu Vĩnh Long năm 2019 - nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 (Lý Thiên Trang - Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long);
10. Vĩnh Long đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (Oanh Lê - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long);
11. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (ThS. Phạm Hồ Việt Anh - TP. Cần Thơ).
III. Thành tựu khoa học - công nghệ
12. Hiệu quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai giai đoạn 2017 - 2019 tại thành phố Vĩnh Long (Võ Hữu Xuân - TP. Phòng Kinh tế TP. Vĩnh Long);
13. Hướng đi mới cho thanh long ruột đỏ tỉnh Vĩnh Long (ThS. Trần Minh Phúc - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long);
14. Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long (Kim Huệ - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long).
IV. Văn hóa - Xã hội
15. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Vĩnh Long - cơ hội và thách thức (ThS. Thái Văn Tào - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Vĩnh Long);
16. Đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (TS. Lê Hồng Kỳ, ThS. Đoàn Ngọc Tố - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long);
17. Nghệ thuật Đờn ca tài tử cần được bảo tồn và phát huy (Lê Ngọc Anh - P. Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long);
18. Chân dung một nhà khoa học hàng đầu ngành y: Giáo sư Nguyễn Văn Thủ - người thầy thuốc trọn đời vì đất nước, Nhân dân (ThS. Phạm Bá Nhiễu - TP. Hồ Chí Minh);
19. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: những cái nhất về khoa học của phụ nữ thế giới và Việt Nam (TS. Nguyễn Anh Hùng - TP. Hà Nội).

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin,khoa học, công nghệ , Vĩnh Long,01,2020.