Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng số 1-2020(119)

Vấn đề và sự kiện
Vai trò của Hoạt động Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,đối với sự phát triển kinh tế- xã hội tại tỉnh Lâm Đồng.
Tình hình áp dụng thống nhất quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019.
Ứng dụng mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc điện tử- Giải pháp nông nghiệp thông minh.
Công tác quản lý chất lượng nông sản lâm Đồng trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới .
Bệ phóng khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000: 2005 tại công ty TNHHTM-DV-SX Tượng Sơn.
Công tác quản lý dịch hại trên cây rau, hoa ở Lâm Đồng.
Các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp.
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/TW của Bộ Chính trị tại Lâm Đồng.
Hoạt động KH&CN
Hội nghị triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng- chứng thực và dữ liệu ngăn chặn
Giới thiệu đề tài - dự án
Nghiên cứu nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Quốc Oai, Đạ Tẻh góp phần bảo tồn nguồn gen nấm dược liệu tại Lâm Đồng
Khoa học và đời sống
Chuột trong văn hóa dân gian

ISSN: 
1859- 4301
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ -Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồngồng
Từ khóa: 
Khoa học, Công nghệ ,Lâm Đồng, 1,2020,119.