Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang số 05/2019

Văn bản - Chính sách
Một số quy định về hoạt dộng Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
Một số nội dung mới của Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh  An Giang.
Khoa học- Công nghệ
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2019 và phương hướng năm 2020.
Phát triển hợp tác, liên kết theo chuỗi giá tri trong nông nghiệp là giải pháp mang tính đột phá trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới.
Ứng dụng nhà phơi sấy năng lượng mặt trời (Solar Dryer Dome) nhằm giảm tổn thất và nâng cao chất lượng nông thủy sản sau thu hoạchtại An Giang.
Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới ( huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ).
Kết quả triển khai ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại An Giang giai đoạn 2015- 2019.
Qua hơn 1 năm thực hiện trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang.
Cơ sở dữ liệu phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2019.
Giá trị dược liệu của một số loài lan Dendrobium.
Nhà văn nhà báo Nguyễn Chánh Sắt ( 1869- 1947).
Tin tức - Khởi nghiệp - Sáng tạo
10 sự kiện Khoa hoc và Công nghệ nổi bật năm 2019 do các nhà báo bình chọn.
Câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai xứ Nghệ về vật liệu không nung.
Kết quả cuộc thi Thanh Thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019.
Hội thảo " Triển khai thí điểm máy xới và giao giống lúa tại HTX Nông nghiệp Thạnh Giang " huyện Thoại Sơn.

ISSN: 
1859-0268
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, An Giang, 05,2019