Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa số 6/2019

Kinh tế - Xã hội
Phóng sự ảnh : Một số đối tượng nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.
Phóng sự ảnh : Sắc màu du lịch Nha Trang- Khánh Hòa.
Lời tòa soạn.
Quá trình phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ qua 60 năm và Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa qua 42 năm.
Biển, mùa xuân và người lính.
Hoạt động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa qua các thời Kỳ.
Nghiên cứu - Trao đổi
Hàm lượng Nitrat trong rau ăn sống ở Khánh Hòa.
Khảo sát văn hóa sức khỏe của khách hàng đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa năm 2019.
Tồn lưu kháng thể vi rút H5N1 sau 30 tháng tiêm vắc xin lvacflu-a/H5N1 trên nhóm tình nguyện tại Ninh Hòa.
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp cơ sở năm 2020.
Ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sau nghiệm thu giai đoạn từ  năm 2016 đến nay.
Ứng dụng và hoàn thiện quy trình bảo quản dừa xiêm xanh tươi gọt vỏ phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa.
Triển vọng phát triển du lịch thông minh tại thành phố  du lịch Nha Trang.
Ảnh hưởng của điều kiện sấy lạnh đến hàm lượng Bromophenols trong rong đỏ laurencia intermedia yamada.
Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ
Giới thiệu nhãn hàng hóa.
Công bố kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
Tết trong tay người.
Giải thương Nobel 2019.
Tin hoạt động trong tỉnh.
Năm Tý nói chuyện Chuột - sự phá hoại của loài chuột.
Giới thiệu văn bản mới.

ISSN: 
1859-1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Khánh Hòa, 6,2019