Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang số 01/2020

Văn bản - Chính sách
Thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
Quyết định phê duyệt danh mục ngành , lĩnh vực sản xuất , kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đối mới hoạt động đo lường.
Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Khoa học và Công nghệ
An Giang : Một số hoạt động hưởng ứng Ngày sở hữu tri tuệ thế giới trong năm 2019 và định hướng năm 2020.
Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang quý 1/2020.
Thử nghiệm và chuyển giao quy trình sản xuất dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID- 19.
Kết quả đề tài cấp tỉnh" Nghiên cứu các sản phẩm từ tinh dầu chúc ( Crtrus hystrix) được trồng tại An Giang có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi".
Kết quả thực hiện dự án xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang.
Kết quả nhiệm vụ KH&CN cơ sở thử nghiệm mô hình nuôi gà quý phi( Hoàng Gia ) tại huyện Châu Thành , tỉnh An Giang.NĂM 2019
Kết quả thực hiện dự án" Ứng dụng máy tách màu 6SXM-1008FS trong dây chuyền chế biến  để nâng cao chất lượng gạo thành phẩm tại DNTN Nam Thành"
Một số giải pháp tỉnh An Giang khai thác lợi thế khi hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam ( EVFTA) ký kết .
Tin tức- khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, An Giang,01,2020