Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 186 (01) 2020

Trong số nầy
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh( 1890-2020) và 51 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969- 2020): Nhớ lời di chúc, xin nguyện cùng Người " lên những tầng cao".
90 năm Đảng ươm mùa xuân cho dân tộc.
Tư tưởng tinh thần yêu nước của Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Nhật ký trong tù".
Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020 và 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020): Tự do trong thảo luận và phê bình Đại hội Đảng.
Thơ: Đón Xuân mừng Đảng.
Tình hình kinh tế - Xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2019.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2019.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
Cuộc thi Sáng tạo thanh niên, nhi đồng cấp quốc gia trong khu vực ĐBSCL, Hậu Giang đứng thứ Nhì.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố 2019.
Phụng Hiệp từng bước thực hiện Đề án Nông nghiệp xanh.
Nụ cười ngày Xuân.
Khoa học và Công nghệ Hậu Giang - 01 năm nhìn lại.
Ảnh hưởng của biện pháp tưới nước và bón phân phù hợp cho cây đậu bắp luân canh ở vùng nhiễm mặn ở Hậu Giang.
Tết canh Tý 2020 thưởng tranh đám cưới chuột.
Câu đối.
Đảng bộ Sở KH&CN  hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết 2019.
Hiệu quả kinh tế và môi trường của các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Thiết thực những công trình ứng phó mặn.
Hiệu quả mô hình canh tác dưa lưới theo hướng công nghệ cao tại Hậu Giang.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin,Khoa học, Công nghệ,Hậu Giang,186,01,2020