Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế số 4-5/ 2020

Trong số nầy :Chào Mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
1. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những Trung tâm lớn của cả nước về Khoa học và Công nghê.
2. Đầy mạnh ứng dụng Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3.Trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Khẳng định thương hiệu Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng.
5.Nghiên cứu khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.
6. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học  và phát triển công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2018 - 2020.
7.Ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8. Tăng cường hoạt động quản lý an toàn bức xạ.
9. Phát triển khu rừng mưa nhiệt đới thuộc khu quy hoạch Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung.
10. Đổi mới sáng tạo , tăng cường ứng dụng Khoa học và công nghệ
....
 

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế số 4-5/ 2020
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ,Thừa Thiên Huế, 4-5, 2020

Bình luận

Trong số nầy :Chào Mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
1. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những Trung tâm lớn của cả nước về Khoa học và Công nghê.
2. Đầy mạnh ứng dụng Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3.Trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Khẳng định thương hiệu Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng.
5.Nghiên cứu khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.
6. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu  khoa học  và phát triển công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2018 - 2020.
7.

Trang