Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

Văn hóa nghệ thuật cũng là một măt trận được chia làm 8 phần chính và một phần phụ lục. Mỗi phần chính có một tiêu đề riêng; tất cả các tiêu đề được đặt, rút ra từ nguyên văn các bài phát biểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người . các phần chính sắp xếp như sau : 
Phần I: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất , chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê nin .
Phần II: Những thảm họa của nền " văn minh " Pháp .
Phần III :  Mỹ đang ra sức xây dựng văn hóa .
Phần IV: Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế , văn hóa .
Phần V: Bài báo là tờ hịch cách mạng .
Phần VI : Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ .
Phần VII: Phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc ...
Phần VIII : ... Và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới .
Mỗi phần chính in toàn văn các trích đoạn những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh từng chủ đề lớn .
Phần phụ lục tiếp theo phần chính văn, gồm một số hồi ký về Chủ Tich Hồ Chí Minh có liên quan đến văn hóa, văn nghệ . Phần nầy ghi lại một số ý kiến, nhận xét của Người về những vấn đề văn hóa, văn nghệ do những người đương thời có vinh dự được tiếp xúc trong quan hệ công tác hoặc được Người trực tiếp gặp gỡ, chỉ bảo... kể lại qua các hồi ký của mình, bổ sung cho những ý kiến  mà Người trực tiếp viết và phát biểu ; làm cho tập sách thêm phong phú . 

Tác giả: 
Hồ Chí Minh - Lữ Huy Nguyên ( sưu tầm biên soạn )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1981
Từ khóa: 
Văn hóa , nghệ thuật , mặt trận
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
529 trang - khổ 13 x 19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
699.02