Từ điển công trình Anh -Việt

Từ điển nầy được soạn để phục vụ chung cho các ngành Giao thông , Thủy lợi , Xây dựng, Kiến trúc  là những ngành kỹ thuật có quan hệ mật thiết  với nhau , và dùng nhiều thuật ngữ chung về  các môn học sức bền vật liệu , trắc địa , địa chất, thủy văn , khí tượng , vật liệu xây dựng...
Nội dung sách gồm khoảng 20.000 thuật ngữ. Trong quá trình biên soạn nội dung tự điển  đã  thể hiện được bảng từ tiếng Anh phù hợp với bốn ngành nêu trên ,thuộc các môn cơ bản và cơ sở . 

Tác giả: 
Biện tập : Đoàn Quang Minh, Đào Minh Thông
Năm xuất bản: 
1982
Từ khóa: 
Từ điển , Công trình , Anh - Việt
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
264 trang - khổ 14,5x 20,5 cm
Giá: 
10, 50 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL