Từ điển Thổ nhưỡng học Anh - Việt

Từ điển phản ánh các thuật ngữ của hầu hết các chuyên ngành về lĩnh vực khoa học đất mà Hiệp hội Thổ nhưỡng quốc tế đã đề ra như vật lý đất, hóa học đất, sinh học đất , độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng, phát sinh học đất , phân loại và bản đồ , công nghệ về đất , khoáng vật đất , đất và môi trường v.v...

Tác giả: 
Biên soạn: GS.TS Đỗ Ánh - TS.Lê Thái Bạt - Ths. Nguyển Xuân Cự - KS Cao Tiến Nhuận - PGS.TS Nguyễn Tử Siêm- TSKH Trần Kồng Tấu
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
khoa học đất
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
566 trang - khổ 16 x 24 cm
Giá: 
150.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602.04