Từ điển Cơ khí Anh - Việt

Nội dung của quyển  từ điển nầy, bao gồm thuật ngữ của các chuyên ngành như : nguyên lý máy, chi tiết máy, nguyên lý cắt gọt , máy công cụ , cơ khí chế tạo, cơ khí động lực ... 

Tác giả: 
Biên tạp : Phạn Thu Hà , Nguyễn Xuân Lạc
Năm xuất bản: 
1982
Từ khóa: 
Từ điển , cơ khí , Anh - Việt
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
525 trang - Khổ 14,5 X 20,5
Giá: 
20 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602.07