Tuổi trẻ Lê Nin

Gồm 3 phần:
Phần 1: Vôlôdia Ulianốp , gồm 7 chương : kể  lại cuộc đời của Lê nin  từ khi còn nhỏ đến 17 tuổi 
Phần 2: Bị bắt lần đầu , gồm 6 chương 
Phần 3: Chặn đường khởi đầu , gồm 8 chương

Tác giả: 
N.Netsvôlôđôva - L.Rêznitsencô
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1983
Từ khóa: 
lenin
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
615 trang - khổ 13 x 20 cm
Giá: 
20 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602.02
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện