Những người con trung hiếu

Viết về những người con tỉnh Vĩnh Long với tình yêu nước nồng nàn, dù trong  hoàn cảnh gian khổ, khó khăn thế nào vẫn một  lòng đi theo Đảng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, quyết đấu tranh giành độc lập tự do.

Tác giả: 
Nguyễn Chiến Thắng (chủ biên)
Năm xuất bản: 
2005
Từ khóa: 
con người Vĩnh Long
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
352 trang - Khổ 14 x 20 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
601.01