Khoa học và công nghệ Bình Phước số 02/2019

Tin tức- sự kiện 
Lễ công bố quyết định nâng cấp chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở Khoa học và công nghệ.
Sở KH&CN  công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các bộ .
Chuyển giao phần mềm trong chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Nghiên cứu trao đổi
Làm công tác khoa học dù thành công tới đâu chúng tôi vẫn thấy còn thiếu sót .
Đề xuất giải pháp liên kết về hoạt động KH&CN vùng Đông Nam bộ.
Bình Phước với công tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN trên cây điều.
Bảo tồn nguồn gen điều đầu dòng.
HTX.Phước Hưng- Mô hình tiên phong trong lĩnh vực trồng và chế biến điều.
Văn bản mới
Quy định chức năng,nhiệm vụ các phòng trực thuộc sở KH&CN.
Phương châm hành động của năm 2019.
Nghị quyết 02/NQ-CP
Bố cáo thành lập " Trung tâm Khoa học và Công nghệ Bình phước"

ISSN: 
2354-0990
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở khoa học và Công nghệ Bình phước
Từ khóa: 
Khoa học,công nghệ, Bình Phước,02/2019