Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa số 3/2019

Kinh tế xã hội 
Phóng sự ảnh: Khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.
Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh- Tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, phát triển phong trào cách mạng.
Khánh Hòa hướng đến khai thác tiềm lực kinh tế  biển đồng bộ, hiệu quả, bền vững.
Phóng sự ảnh : Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019.
Bãi bàng lớn- Đầm tre, nơi bình yên đến lạ.
Nghiên cứu - trao đổi 
Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy thực phẩm sủ dụng công nghệ sấy lạnh kết hợp tia vi sóng.
Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Diễn biến chất lượng nước tại vùng ven bờ Khánh Hòa trong gần thập kỳ qua.
Chuyển đổi số và doanh nghiệp thông minh, hòa nhịp cùng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Xây dựng môi trường giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học viên tại Học viện Hải quân hiện nay . 
Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 
Giới thiệu hàng hóa.
Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương năm 2018.
Sản phẩm chăm sóc từ thiên nhiên .
Kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới.
Tin hoạt động trong tỉnh.
Công bố kết quả đề tài  Khoa học và Công nghệ  cấp tỉnh .
Sản phẩm mới công nghệ mới .
Giới thiệu văn bản mới 

ISSN: 
1859- 1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,Công nghệ ,Khánh Hòa ,3/2019