Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2019

Trong số nầy :
Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng của các đề tài, dự án KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả ươm tạo và giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ Thanh Hóa .
Tỉnh đoàn Thanh Hóa  đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên .
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Hồng Đức.
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ tại Thanh Hóa.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa , thực trạng và những vấn đề cần quan tâm .
Một số giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thanh Hóa .
Giải thưởng chất lượng Quốc gia- Bộ Tiêu chí nâng  tầm doanh nghiệp.
Xây dựng môi trường văn hóa vùng ven biển thanh Hóa từ lý thuyết đến thực tiễn .
Kết quả nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào sản xuất của Công ty CP Dụng cụ thể thao Dalta.
Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất bền vững trên đất hai vụ lúa tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa .
Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống khoai tây Đức tại Thanh Hóa.
Biến đổi khí hậu và diễn biến của nhiệt độ, mưa ở Thanh Hóa .
Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa họp lần thứ nhất năm 2019.

 

ISSN: 
1859-1965
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Từ khóa: 
Khoa học,công nghệ,Thanh Hóa,3/2019