Tạp chí Khoa học và công nghệ Tỉnh Hải Dương số 04/2019

Trong số nầy
Những nghị quyết Trung ương của Đảng dẫn tới thắng lợi cách mạng tháng tám 1945.
Đinh ninh lời thề
Mô hình sản xuất lúa theo nguyên tắc hữu cơ
Hiệu quả mô hình trình diễn một số giống rau mới có giá trị kinh tế cao.
Hưởng ứng phong trào" Chống rác thải nhựa"
Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên.
Quy trình kỹ thuật một số giống rau màu trong vụ đông 2019.
Giải pháp phát triển và kết nối các sàn giao dịch công nghệ.
Hải Dương chủ động chống dịch hại lúa mùa 2019.
Bảo vệ môi trường tại các điểm tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi.
Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đồi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019- 2025.
Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp.
Giới thiệu Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Cơ hội  và thách thức của đào tạo điều dưỡng trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ứng dụng nội soi có dải tần ánh sáng hẹp ( NBI) trong chẩn đoán polyp đại tràng và điều trị bằng phương pháp đốt điện.
Chi cục tiêu chuẩn-Đo lường- Chất lượng Hải Dương: 35 năm xây dựng và phát triển .
Tin kinh tế, khoa học, công nghệ, môi trường

ISSN: 
0866-7985
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,công nghệ,Hải Dương, 04/2019