Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 180-Tháng 07/2019

Trong số nầy : 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2019.
3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển.
Kết quả cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI năm 2019.
Hoạt dộng KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
Triển khai Dự án" xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang của tỉnh Hậu Giang "
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Hiệu quả mô hình trồng rau xanh trong nhà lưới .
Thông tin nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ: Dự án" Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm lót sinh học gắn với xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường".
Lễ trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể " Mãng cầu Hậu Giang".

ISSN: 
1859- 0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang.
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ ,Hậu Giang,180, 07/2019