Khoa học công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số 04/2018

Kinh tế-  xã hội 
-Phóng sự ảnh triển lãm " Khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp và phát triển vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây  Nguyên năm 2018".
Nghiên cứu - Trao đổi 
-Hiện trạng tiêu thụ và giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa.
-Chọn lúa dòng mới (Oryza sativaL) có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện canh tác tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa vụ động xuân 2016- 2017.
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn lịch sử cho học sinh tiểu học ở Khánh Hòa qua chủ đề " Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa di tích địa điểm lưu niệm tàu C235".
- Tiềm năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống hỗ trợ du lich Việt Nam.
-Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm gân mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay mạn tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
-Cân tổ hợp- sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học .
- Tính thích ứng của rạn san hô và ứng dụng trong quản lý và phục hồi rạn san hô ở Khánh Hòa .
- Nghiên cứu, thiết kế cải tiến máy cắt, cuốn rơm phù hợp với điều kiện sử dụng tại Khánh Hòa .
- Thiết kế bộ tiền mã hóa lai có độ phức tạp thấp nhằm tối ưu hiệu suất  năng lượng cho truyền dẫn bước sóng milimet ứng dụng cho công nghệ di động 5G.
Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 
- Diễn đàn trí thức liên kết 4 nhà "Nhà nông - Nhà khoa học- Nhà doanh nghiệp - Nhà quản lý ".
- Sản phẩm mới, công nghệ mới .
- Các nhãn hiệu hàng hóa tỉnh Khánh Hòa đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ độc quyền .
-Tin hoạt động trong tỉnh .
- Giới thiệu văn bản mới .
-Các chương trình hợp tác được ký kết tại Hội chợ triển lãm Khoa học - Công nghệ.

ISSN: 
1859-1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học công nghệ và Mội trường tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Khoa học công nghệ, Môi trường Khánh Hòa, số 4/2018