Khoa học Cần Thơ số 01(67)/2019

Nội dung gồm 
Thư chúc mừng năm mới 
Mừng xuân nhớ Đảng và di chúc của Bác .
Năm Hợi với những sự kiện trọng đại của Bác Hồ và Đảng ta.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Khoa học và công nghệ Cần Thơ- Một số hoạt động nổi bật năm 2018.
Cần Thơ: Một số kết quả triển khai Dự án Năng suất chất lượng giai đoạn 2016- 2018.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐBSCL- Thực trạng và giải pháp.
Phát huy tiềm năng của Văn hoá ẩm thực trong phát triển du lich vùng ĐBSCL.
Kinh nghiệm phát triển du lich của Hồng Kông và bài học cho TP.Cần Thơ.
Gặp gỡ nông dân 4.0 đất Tây Đô.
Hiệu quả Kinh tế- Xã hội từ mô hình hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp .
Ăn uống trong việc giữ gìn sức khỏe của người  Hoa ở Nam bộ.
Giữ gìn sức khỏe người cao tuổi torng ngày Tết .
Tản mạn về những biều tượng liên quan đến Lợn trong văn hóa thề giới.
Văn hóa chợ Tết cần Thơ xưa và nay.
Màu Xuân thành phố tôi yêu 
Ý Đảng lòng dân.
Tờ Lịch cuối năm.
Vào Xuân.
Chúc mừng năm mới.

ISSN: 
1859- 025X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Từ khóa: 
Khoa học, Cần Thơ, 01 (67) /2019