Bản tin Thăng Long Khoa học và Công nghệ số tháng 9/2018

Tiêu điểm 
Hội Thảo Khoa học các ban chủ nhiệm chương trình KH&CN cấp thành phố xây dựng kế hoạch năm 2019.
Hội nghị ký kết hợp đồng triển khia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chương trình  nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội .
Lễ ra mắt công chức thanh tra chuyên ngành KH&CN của chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng .
Tin hoạt động 
Nghiên cứu giải pháp công trình chống bồi tụ tại các cửa lấy nước dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo lấy nước hiệu quả.
Nghiên cứu nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản nhãn , ổi bằng chế phẩm nano bạc tại Hà Nội .
Các giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội để chủ động tham gia cá hiệp định thương mai Việt Nam đã ký kết .
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và giải pháp quản lý không gian ngầm đô thị tại Thủ đô Hà Nội 
Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu màng phủ có khả năng tự hủy từ nhựa phế thải polyetylen phục vụ  cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội .
Hoàn thiện mô hình,cơ chế cung cấp dịch vụ công một cửa của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội .
Khoa học và Công nghệ 
Công nghệ in 3D trong sản xuất và đời sống .
Kiên quyết xử lý ô nhiễm chất thải nhựa , nilon.
Chất kháng sinh có làm chúng ta yếu đi không ?
Sự kiện và Bình Luận 
Sửa đổi , bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu .
Giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo .
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ  xây dựng nông thôn mới 
Hà Nội ban hành Đề án " Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 " 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về Chỉ số công nghiệp CNTT năm 2018 
Tin Tức 
Diễn đàn " Mô hình liên kết kết thúc đẩy và phát triển thị trường KH&CN" 
Hội thảo " Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo"
VKIST- Diễn đàn công nghệ lần thứ 1.
Hội nhập " Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam".
Công bố sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
Hội thảo" Bàn giải pháp thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam ".
Diễn đàn mở về khởi nghiệp sáng tạo trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Hội nghị Thượng đỉnh về thành phố thông minh ( ASOCIO 2018- Hà Nội ).

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin , Thăng Long, Khoa học và công nghệ , 9/2019