Khoa học và Phát triển số 989 (số 30/2018)

Tin trong nước 
Chúng ta đã nói rất nhiều , bây giờ hành động
Bộ KH&CN và Bộ TN&MT hợp tác xây dựng một số nhiệm vụ KHCN ưu tiên 
Trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN cho PGS. TS Phan Mạnh Hưởng .
Hội thảo ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong nghiên cứu và bảo vệ môi trường .
Giáo dục khai phóng: giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho CMCN 4.0
SIHUB họp tác với RMIT phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
Ứng dụng quản lý quỹ từ thiện  trên nền tảng Blockchain chiến thắng tại Tomochain Hackathon
Hội thảo miễn phí Blockchain cho phụ nữ
VIO 2018 : kết nối doanh nghiệp ICT với Startup
Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3
...

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Báo Khoa học và Phát triển
Từ khóa: 
khoa học công nghệ