Khoa học và phát triển số 1046 (số 35/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Chính sách

Khoa học Italia: Bất an trước biến động.
EVFTA: Đặt tiêu chuẩn mới trong bảo hộ và thực thi quyền SHTT.
Cam kết về sở hữu trí tuệ trong EVFTA: Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị.
Sử dụng năng lượng hiệu quả: Cốt lõi vẫn là công nghệ .
Chuyển đổi chiến lược quản lý năng lượng: Những gợi ý.
Cháy rừng Amazon: Hệ quả từ chính sách môi trường ?
CMCN 4.0
Ngày hội "đám mây" của Amazon.
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp... khiêm tốn.
Vườn ươm Bách Khoa : Mới chạm tới một phần tiềm năng.
Trẩy hội khởi nghiệp.
" Hỗ trợ khởi nghiệp công tư " New Zealand.
Khám phá
Cuộc chinh phạt Jerusalem của người Babylon.
BBQ: Bắt nguồn từ...thổ dân châu Mỹ.
Lịch sử khoa học
Theodore Maiman: Người dầu tiên tạo ra tia laser
Công nghệ
Ngày tận thế của phần mềm 
Giáo dục

Công nghệ giáo dục: Mối quan tâm mới và những sáng kiến mới
Đọc sách 
Cuộc " hành quân dã ngoại" đánh đổi bằng sinh mạng .
xem chi tiết http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Khoa học,phát triển,1046,35/2019