Khoa học và phát triển số 1035 (số 24/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế 
Khởi nghiệp 
Vietnam Venture Summit 2019: Thêm thời cơ vàng - Rồi sao nữa?
Thêm nguồn lực cho nền kinh tế sáng tạo .
Đổi mới sáng tạo 
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp:Nhà nước cần làm gì ?
Chính sách 
Giải trình gene người Việt : Cần hợp tác giữa Viện trường và doanh nghiệp .
Sớm tiến tới xã hội không tiền mặt.
Sự kiện và vấn đề 
Việt Nam học được gì từ Huawei ?
Mỹ- Trung giảm hợp tác nghiên cứu.
Đọc sách
GS Hoàng Tụy : Một trí lớn, một kẻ sĩ nặng lòng với đất nước.
Hội nghị Toán học Việt -Mỹ lần đầu tiên tại Việt Nam.
Tầm quan trọng của địa- chính trị Việt Nam.
Chân dung nhà khoa học
Terence Tao: Nhà toán học xuất sắc nhất đương thời.
LAB đến BIZ
Tổng hợp vật liệu nền cấu trúc sợi nano
Sức khỏe
Để đèn sáng khi ngũ khiến phụ nữ dễ tăng cân .
Tập thể dục giúp thanh thiếu niên cải thiện kết quả học tập.
Khám phá
Động cơ hơi nước khởi nguồn cách mạng công nghiệp.
Cửa giả của người Ai Cập: Cánh cổng  sang thế giới bên kia.
Giáo dục 
Đại học khởi nghiệp- gần hay xa ?
xem chi tiết http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Khoa học,phát triển,1035,24/2019