Báo Khoa học và Phát triển số 1031( số 20/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Chính sách 
Nhật Bản : Chuyển hướng hợp tác nghiên cứu với Châu Âu.
Lắng nghe để đổi mới phương thức quản lý.
Tiêu điểm
GS. NSND Đào Văn Tiến : Ấn tượng về Bác Hồ đã khắc sâu trong lòng tôi.
Khởi nghiệp
Liên kết các nguồn lực khởi nghiệp- Một bài toán khó .
Chấm thi khởi nghiệp ở Vũng Tàu.
Giải thưởng Tạ Quang Bửu
TS. Lê Trọng Lư Hóa giải những vấn đề khó trong tổng hợp hạt nano từ.
LAB đến BIZ
Tiện cận quan hệ " 3 nhà "
Sấy nông sản bằng năng lượng Mặt trời.
Khám phá
Thương vụ lịch sử: Bán cầu London sang Mỹ.
Giải mã hiện tượng ánh sánh động đất
Giáo dục 
Công bố quốc tế , niềm tự hào nên lùi vào quá vãng.
Ngày hội stem: Những giá trị không đo đếm được .
Đọc sách 
" Máu bẩn " đến từ đâu ?
xem chi tiết từ http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Khoa học,phát triển,1031,20/2019