Tài liệu số

Tập tin Tên tài liệu Tác giả
1986.pdf Khảo sát điều tra Mô hình bệnh tật của nhân dân tỉnh Bình Định và đề xuất giải pháp phòng chống bệnh Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Bình Định
20106.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp bền vững tại 2 xã vùng Cát bình Minh và bình Hải - huyện Thăng bình, tỉnh Quảng Nam Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Nam
20079.pdf Báo cáo kết quả dự án: Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình đồng bào các dân tộc vùng cao tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh An Giang
2084.pdf Kết quả xây dựng Mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn tại Hòa Bình và Hà Giang Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
13880.pdf Báo cáo tổng kết Tình hình thực hiện chương trình Xây dựng các Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002 Bộ khoa học và công nghệ
1607.pdf Điều tra, nghiên cứu dự báo phát triển công nghiệp nông thôn và làng nghề tại Quảng Nam - Đà Nẵng Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Quảng Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và tư liệu
63.pdf Sản xuất cốc tách bằng gốm UNIDO
20035.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình sản xuất thuốc lá giống mới chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tại Cao Bằng Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Cao Bằng
20082.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội xã An Thành, huyện An Khê tỉnh Gia Lai. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Gia Lai
20016.pdf Báo cáo kết quả dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng Mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Đà Nẵng
33905.pdf Mô hình nuôi lươn mới Trịnh Vũ Hồng Nga
20085.pdf Báo cáo thực hiện dự án: Xây dựng Mô hình nuôi tôm sú, tôm rảo kết hợp trồng cây ăn quả trên vùng đất nhiễm mặn ven triền sông Thái Bình và Kinh Thày tại hai huyện Kinh Môn và Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
20073.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi tại 2 xã Bảo Cường, Điềm Mặc huyện Định Hóa Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
20063.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển tại xã Phú Sơn, huyện Ba vì, tỉnh Hà Tây. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây
20011.pdf Báo cáo kết quả thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học tiến bộ xây dựng Mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa kết hợp chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1749.pdf Xây dựng Mô hình khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại huyện An lão Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
1709.pdf Nghiên cứu xây dựng Mô hình tiêm phòng theo tháng tuổi đối với các bệnh truyền nhiễm của lợn ở Hải Phòng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
20076.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại vùng đất dốc xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
20104.pdf Báo cáo kết quả dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và xây dựng một số Mô hình đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Định An , huyện G̣ Quao, tỉnh Kiên Giang. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang
20058.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình vườn cây mẹ đầu dụng và vườn ươm nhân giống phục vụ phát triển cây ăn quả tại tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1795.pdf Một số vấn đề cần tháo gì trong việc nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý nước thải giàu chất hữu cơ cho các doanh nghiệp nhỏ trong cơ chế thị trường Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học công nghệ Quốc gia
20070.pdf Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng Mô hình canh tác bền vững trên đất dốc tại xã Bản Péo, huyện hoàng Su phì, tỉnh Hà Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
1863.pdf ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới xây dựng Mô hình canh tác VAC hiệu quả kinh tế cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp Trung tâm thông tin thư viện khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo
1784.pdf hoàn thiện công nghệ và xây dựng Mô hình sản xuất hạt lúa lai F1 tại hộ nông dân Hải Phòng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
1641.pdf Nghiên cứu tính lưu hành, tính ngoại lai của bệnh tả EL TOR ở khu vực Hải Phòng và đề xuất Mô hình giám sát thích hợp Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ

Trang