Tin học

Tập tin Tên tài liệu Tác giả
2626.pdf Tin học văn phòng. Chứng chỉ A-B Nguyễn Lê Minh
1737.pdf Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tin học trong khảo sát và thiết kế công trình xây dựng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
40384.pdf Giáo trình. Tin học đại cương (Sách dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp. Khối trung học công nghiệp) Nguyễn Gia Phúc
41755.pdf Giáo trình toán ứng dụng trong tin học (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp) Bùi Minh Trí
3743.pdf Bộ sách tin học dành cho học sinh trung học. Cùng nhau học vẽ Corelldraw. Tập 9 Nguyễn Hạnh
2630.pdf Tin học trong hoạt động thông tin thư viện Đoàn Phan Tân
10665.pdf Tin học cho trẻ em Lê Thị Hồng Loan