Khoa học và phát triển số 1048(số 37/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế

Khởi nghiệp
VietChallenge: Đánh thức sức mạnh khởi nghiệp Việt.
CMCN4.0
Dệt may Việt Nam: Sản xuất thông minh theo cách nào?
Tác động của CMCN4 tới dệt may Việt Nam.
Sinh học
Tế bào gốc: Chìa khóa của sự sống 
Cơ chế hoạt động của tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh.
Công nghệ 
Tận dụng của phần mềm.
Khám phá 
Con người đã biến đổi Trái đất  từ hàng nghìn năm trước.
Sự kiện khoa học
Tàu đổ bộ mặt trăng Ấn Độ: Sứ mệnh chưa kết thúc.
Lịch sử khoa học
William Herschel: Người phát hiện sao Thiên Vương.
Giáo dục 
Một bước đơn giản đển biến thư viện thành không gian" học qua làm "
Đọc sách
" Thần thoại Sisyphus" khước từ hi vọng vào tương lai mờ mịt bằng vương tới tự do nội tại.
Văn hóa
Dự án "Di sản ký ức: Thành phố của tôi": Một dòng sử học bình dân.
Sổ tay công dân thế giới : Inception
Không gian công cộng cho một Hà Nội đáng sống.
xem chi tiết http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Khoa học,phát triển,1048, 37/2019