Khoa học và phát triển số 1239 (19/2023)

QUỐC TẾ
- Kế hoạch của Nhà Trắng để đảm bảo an toàn trong phát triển AI
CMCN4.0
- Nền kinh tế AI: Cách giải mới những bài toán cũ
- Liên kết robot mềm mới tăng khả năng cảm nhận xúc giác và khoảng cách cho robot
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
- Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Cân bằng lợi ích giữa các bên (kỳ 4)
LAB ĐẾN BIZ
- Sản xuất protein thủy phân & vật liệu HA từ phế phẩm xương cá
KHỞI NGHIỆP
- Prep: Phòng luyện thi ảo cho tất cả mọi người
- Chương trình Boss Up hỗ trợ người thu nhập thấp khởi nghiệp
CÔNG NGHỆ
- Công nghệ cho tôi, không phải cho anh
- Robot sứa dọn đại dương trong tương lai
KHÁM PHÁ
- Ngành công nghiệp hoa miễn nhiễm trước chiến sự Ukraine
- Hiệu ứng Dunning-Kruger và nhận thức sai lệch năng lực của bản thân
LỊCH SỬ KHOA HỌC
- Subrahmanyan Chandrasekhar: Nhà vật lý thiên văn đầu tiên đoạt giải Nobel
GIÁO DỤC
- VEX world championship: Sân chơi mới cho học sinh Việt Nam
ĐỌC SÁCH
- Thời đám đông
GIỚI THIỆU
- Trung tâm công nghệ thông tin (Bộ KH&CN) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
- Phân bón Phú Mỹ cho nông nghiệp đô thị

Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Khoa học, phát triển, 1239, 2023