Báo Khoa học và phát triển số 1074 ( 11/2020)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Trung quốc : Chống sùng bái công bố quốc tế quá mức.
Tiêu điểm
Bộ kit xét nghiệm virus sars - COV-2 thành công từ " nhiều mũi giáp công."
Hai căn nguyên lớn khiến COVID-19 phát tán rộng
COVID- 19  và trách nhiệm của truyền thông.
Từ loa phường đến APP sức khỏe
Chính sách
COVID- 19  : Những kiến nghị về chính sách kinh tế.
Khởi nghiệm
Lãnh đạo khởi nghiệp : Kỹ năng quyết định sự thành bại ?
LAB đến BIZ
Phần mềm PC Dairy VN 2019 Giúp phát thải và chi phí chăn nuôi bò sữa
Khám phá
Hiệu sách đẹp nhất thế giới
Nhân vật
Freeman Dyson : Con người của thế giới hoàn vũ
Văn hóa
Nguyễn Quang Thạch : Hành trình  tận tâm sẽ có tác động đa chiều
Học trực tuyến trong mùa dịch : Nguy cơ trở thành gượng gạo, đối phó .
Giáo dục
Cần nhìn nhận đúng về thế mạnh của dạy học online.
Đọc sách
Chết cho tư tưởng: Cuộc đời nguy hiểm của các triết gia .
xem chi tiết http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và công nghệ
Từ khóa: 
Báo, Khoa học,phát triển,1074 ,11,2020.