Khoa học & phát triển số 1051 (40/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Belarus :Thay đổi chính sách phát triển KH&CN để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chính sách
Gia nhập Thỏa ước La-hay: Một phát triển mới trong hoạt động SHTT của Việt Nam
VMap& iNhandao : Thành công phải nhờ vào cộng đồng.
Hợp tác Việt Nam- Belarus: Tháo gỡ những nút thắt.
Khởi nghiệp
Thông tư tài chính mới cho khởi nghiệp: Hỗ trợ theo chiều sâu với các nhiệm vụ của Đề án 844.
Tiềm năng thị trường UAV Việt Nam.
Lab đến Biz

Cơ hội thương mại hóa dữ liệu khí tượng hải văn.
Trung tâm quốc tế về dữ liệu trái đất: Cung cấp thông tin về thời tiết và mội trường thời gian thực.
Khoa học xã hội
Bộ công cụ phục vụ phát triển du lịch bền vững.
Khám phá
Lịch sử trong những tấm gương soi
Sinh học truyền cảm hứng cho các công nghệ của tương lai?
Kinh tế
Hệ quả kinh tế của tự động hóa
Apple có thật đã cạn ý tưởng?
Lịch sử khoa học
Đi tìm địa chấn kế đầu tiên trên thế giới
Giáo dục
Tại sao cần dạy vẽ trong giáo dục STEM
Đọc sách
Gen : Lịch sử và tương lai của nhân loại.
xem chi tiết :http://khoahocphattrien.vn

Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Khoa học, phát triển, 1051, 40/2019