Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lượt truy cập:
1
1
5
7
5
6
9

Hoạt động thư viện Thứ Hai, 26/02/2018, 02:17
Trao tặng sách về lịch sử quan hệ Việt Nam - EU tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc TVQG tiếp nhận cuốn sách “Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu 1990-2015” Ngày 5 tháng 11 năm 2015, ông Wilfred Hulzebosch, Điều phối viên dự án “Tiếp cận và...

Các tin đã đưa