Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lượt truy cập:
1
1
9
4
6
0
3

AACR2 Thứ Năm, 21/06/2018, 11:06
Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác BM
Nguyễn Thị Đào Trung tâm TTKH&CNQG 1. Giới thiệu khái quát AACR2 AACR là quy tắc biên mục được cộng đồng thư viện Anh-Mỹ hợp tác biên soạn từ năm 1967. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, quy tắc này...