Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lượt truy cập:
1
1
9
4
6
1
6

Nghiệp vụ chung Thứ Năm, 21/06/2018, 11:12
“Tìm hiểu kho sách Hán - Nôm” - Một bộ thư mục có giá trị cao
Lời tác giả: Trần Văn Giáp (1898-1973) là một nhà khoa học xã hội và nhân văn đồng thời là nhà thư tịch học, thư mục học xuất sắc của Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm nghiên cứu về sử học, ng...

Các tin đã đưa