Skip to main content

Hướng dẫn

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hướng dẫn sử dụng
Làm Thẻ Thư viện
Địa điểm: Bạn đọc đến phòng quản lý thư viện để đăng ký làm thẻ hoặc liên hệ trước qua ĐT: 070.3862522, hoặc e-mail: thuvienkhcnvl@yahoo.com. Đối tượng: Tất cả các tầng lớp nhân dân tr...
Gia hạn tài liệu
Giúp bạn đọc gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn qua website mà không cần đến thư viện. Cách thực hiện: Đăng nhập vào trang web Thư viện bằng mã số thẻ b...
Hướng dẫn tra cứu trực tuyến OPAC
Nguyên tắc cơ bản: Bạn cần phải đưa ra các từ hoặc cụm từ mà bạn cho rằng có liên quan đến tài liệu/văn bản bạn muốn tìm, sau đó chọn tiêu chí cần tìm : Nhan đề, Tác giả...
Hướng dẫn mượn tài liệu về nhà
Cách mượn tài liệu về nhà Phải có thẻ thư viện. Nếu chưa có thẻ vui lòng liên hệ tại phòng quản lý thư viện để biết thủ tục làm thẻ Bạn đọc mượn tài liệu Thư viện phải đến trực tiế...