Skip to main content

Diễn đàn

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 Thư viện và cuộc sống

Replies
Thư viện và nghề thư việnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 9:19 AM
Thư viện và sở hữu trí tuệUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 9:20 AM

 Dịch vụ thông tin và phục vụ bạn đọc

Replies
Hướng dẫn bạn đọcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:45 AM
Dịch vụ thông tinUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:46 AM
Phục vụ bạn đọcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:48 AM

 Xây dựng & phát triển kho tài nguyên tri thức

Replies
Vấn đề chungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:36 AM
Phân loại, biên mục tài liệu sốUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:37 AM
Phân loại tài liệuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:37 AM
Bổ sung vốn tài liệu điện từUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:38 AM
Quản lý vốn tài liệuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/15/2009 8:39 AM