Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trang chủ > gioithieu  

gioithieu

Modify settings and columns
Lượt truy cập:
1
1
9
4
6
2
4

30 năm hoạt động Thông tin và Khoa học công nghệ

 

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN được thành lập từ tháng 4/2004( tiền thân là phòng Tổng hợp - Kế hoạch ,rồi tách ra thành phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu công nghiệp, sau đó là phòng thông tin KHCN ) ,lực lượng ban đầu chỉ có 1-2 cán bộ , hiện nay là 11 , với 3 phòng (Hành chính -Tổng hợp , Thông tin KHCN và Tin học . Cán bộ của Trung tâm đã được tập huấn nghiệp vụ  chuyên ngành về thông tin KHCN, say mê với nghề nghiệp, nhiệt tình và năng nổ trong công việc - là những nhân tố tích cực, đóng góp công sức vào sự nghiệp KHCN tỉnh nhà.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHCN

               1. Công tác xuất bản các ấn phẩm: gồm thông tin xuất bản định kỳ (Thông tin Khoa học và Công nghệ, Tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo và tin chọn lọc phục vụ cơ sở) và không định kỳ ( chuyên đề và bướm tin). Nội dung chủ yếu  phản ánh các hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng tiến bộ KHCN ở tất cả các ngành, các lĩnh vực; Giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động KHCN; Các qui trình sản xuất; Các tiến bộ kỹ thuật có thể áp dụng tại tỉnh; Thông tin các vấn đề phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đến nay đã xuất bản : Nông lịch (20.400 quyển);Thông tin KHCN ( 69.000 quyển) ; Tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo ( 74.000 quyễn) ; Tin chọn lọc phục vụ cơ sở (84.400 quyển ) ; Bướm tin khoa học (400.000 tờ  ), Thông tin chuyên đề ( 17.000 quyển ).

            2.Tổ chức hội thảo, tập huấn

            Hơn 20 năm qua đã có hàng chục ngàn lượt người tham dự các cuộc Hội thảo ,tập huấn .Các cuộc hội thảo, tập huấn đã góp phần rất lớn trong  tuyên truyền , phổ cập kiến thức khoa học công nghệ của ngành phục vụ cho sản xuất và quản lý. Nội dung chủ yếu là phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KHCN, tập huấn với chủ đề về Sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ, các hệ thống quản lý chất lượng ,đo lường,…Đặc biệt , ở mỗi đề tài/dự án nghiên cứu đều tổ chức hội thảo ,tập huấn để trao đổi ,thông tin kết quả, hướng dẫn kỹ thuật áp dụng vào sản xuất ,đời sống.

            3.Tổ chức thực hiện các chuyên mục trên đài truyền hình tỉnh

            Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện mỗi tháng một chuyên mục khoa học công nghệ (15phút) phát trên kênh truyền hình Vĩnh Long. với nội dung phản ánh hoạt động của ngành trong tháng :Hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề,…Phần chính của chuyên mục là phóng sự. Nội dung phóng sự gồm nhiều lĩnh vực: phục vụ cho quản lý nhà nước (như phản ánh hiệu quả từ việc các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO, giải thưởng chất lượng Việt Nam,…lợi ích khi được cấp Giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu hàng hóa…), giới thiệu kết quả  các đề tài/dự án nghiên cứu đã được nghiệm thu, các mô hình, giống cây, con đưa vào áp dụng trong sản xuất và đời sống. Đến nay đã thực hiện 104 chuyên mục Khoa học Công nghệ .

            4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin KHCN

            - Khai thác thông tin từ mạng Internet phục vụ cho xuất bản ấn phẩm, đặc biệt là các tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo và phục vụ cơ sở (trước đây chủ yếu lấy từ báo,tạp chí chuyên ngành). Ngoài ra, nguồn thông tin khai thác từ mạng Internet còn bổ sung vào  các cơ sở dữ liệu khác như CSDL thông tin trên website của sở (hơn 900 tài liệu), CSDL thông tin KHCN về Nông nghiệp và Công nghiệp (800 tài liệu), CSDL về các đề tài nghiên cứu các tỉnh ĐBSCL (hơn 1800 đề tài).

            - Cập nhật thông tin khoa học công nghệ vào website của Sở : Trên website Sở Khoa học và Công nghệ ngoài các nội dung hoạt động của ngành còn xây dựng một cơ sở dữ liệu Thông tin KHCN (đây là một nội dung trong đề tài nghiên cứu cấp tỉnh mà đơn vị đã thực hiện). Nội dung thông tin tiến bộ KHCN trong CSDL này phần lớn tập trung vào sản xuất nông nghiệp và nông thôn (Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến….), dễ tìm kiếm , được cập nhật thường xuyên.

            - Xây dựng 7 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KHCN trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu cấp tỉnh cho 7 xã vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Long (mỗi huyện/thị  chọn xây dựng 1 điểm mô hình)

            Ở mỗi điểm mô hình đều được trang bị máy tính, máy in, line điện thọai và các thiết bị kèm theo để có thể khai thác thông tin từ nguồn CSDL (hơn 8000 tài liệu) ; phim Khoa học công nghệ (119 phim); địa chỉ các tổ chức chuyên gia tư vấn (hơn 3000 địa chỉ). Mỗi điểm có hai cán bộ đã được tập huấn khai thác phục vụ  theo nhu cầu của người dân và tuyên truyền phổ biến thông qua đài truyền thanh của xã, Hội Nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên,…

            Các điểm mô hình đi vào hoạt động từ tháng 3/2006. Từ khi các điểm mô hình đi vào hoạt động, người dân đã được cung cấp thông tin với nhiều nội dung (kỹ thuật nuôi, trồng, giống, phân bón  trong nông nghiệp…) với các hình thức khác nhau: In ra giấy  (chiếm đa số); Xem tại chổ (chủ yếu là phim khoa học); sao chép đĩa, mượn đĩa,…

            5. Tham gia triển lãm và Chợ thiết bị công nghệ

            Từ khi thành lập đến nay , ngành đã tham gia nhiều Hội chợ triển lãm tổ chức tại tỉnh nhân dịp mừng Xuân , mừng Đảng , kỷ niệm 20 năm,30 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng.

            Tỉnh Vĩnh Long đã tham gia hai Hội chợ thiết bị công nghệ được tổ chức ở An Giang  (Techmart An Giang 2006), và TP. Cần Thơ năm 2008. Đến với Hội chợ, các đơn vị tham gia đã giới thiệu các máy móc, thiết bị công nghệ mới…Kết quả gian hàng của tỉnh được UBND tỉnh An Giang và Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen; Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN ký được biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ ghép cà chua chống bệnh héo xanh cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN An Giang.

            6. Hoạt động thư viện.

            Hoạt động thư viện chủ yếu phục vụ cán bộ của ngành, độc giả bên ngoài phần đông là cán bộ và sinh viên đến tham khảo tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp. Nguồn tài liệu thư viện đang quản lý bao gồm tài liệu in trên giấy, tài liệu số hóa và phim khoa học.

            6.1. Tài liệu in trên giấy: gồm 2250 tên sách với hơn 2300 sách khoa học, 6000 tạp chí chuyên ngành (với 30 loại tạp chí). Hàng năm bổ sung hơn 2000 tờ báo gồm 20 loại và các thông tin KHCN trao đổi với các tỉnh bạn.

            6.2. Tài liệu số hóa,

            Tài liệu số hóa đã được bổ sung bao gồm:

- Thư viện điện tử nông nghiệp, nông thôn  với hơn 48.000 tài liệu

- Cơ sở dư liệu thông tin hỏi – đáp về khoa học - kỹ thuật thường thức với trên 35.000 câu

- Cơ sở dữ liệu  kỹ thuật trồng và chăm sóc 21 loại cây ăn trái có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu.

- Cơ sở dữ liệu 200 câu hỏi-đáp về dịch hại trên cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật.

            - Cơ sở dữ liệu thông tin KHCN về Nông nghiệp và Công nghiệp với trên 800 tài liệu

- Các đĩa CD lưu trữ các tài liệu khoa học , kỹ thuật công nghệ số hóa khác có 26 đĩa với 297 tài liệu

6.3. Phim khoa học :

 Phim khoa học về Nông nghiệp (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng ,vật nuôi), về bảo vệ môi trường, khoa học thường thức,… có 115 đĩa CD-ROM  với 225 phim   

             Hoạt động thông tin khoa học công nghệ đã bám sát nhiệm vụ của ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ , kịp thời tuyên truyền các chủ trương ,chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động KHCN; Phổ cập kiến thức kiến thức KHCN phục vụ sản xuất và đời sống.