Nội dung mới

KiểuTiêu đềTác giảPhản hồiCập nhật lần cuối
Tài liệu sốBáo cáo nghiệm thu dự án: Xây dựng Mô hình sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp khí Ôzôn, để sấy hải sản tại vùng nuôi trồng, đánh bắt hải sản tỉnh Quảng Ninh quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển kinh tế nông thôn - miền núi cho khu định canh - định cư Hòn Dữ - Khánh Đông - Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốXây dựng Mô hình kinh tế hộ gia đình trên cơ sở sử dụng có hiệu quả đất nông - lâm nghiệp, góp phần ổn định và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội tại huyện mỉn núi Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học tiến bộ xây dựng Mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa kết hợp chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốTrồng cà chua trên đất chiêm trũng quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốĐiều tra, tổng kết và xây dựng Mô hình hệ thống canh tác, nhằm sử dụng hợp lý đất nông nghiệp của vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốCải thiện chất lượng nước đồng thời khi nuôi sò quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốCác biểu mẫu lập dự án thuộc chương trình Xây dựng Mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi từ nay đến năm 2010 quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốMột số vấn đề cần tháo gì trong việc nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý nước thải giàu chất hữu cơ cho các doanh nghiệp nhỏ trong cơ chế thị trường quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình sơ chế bảo quản thanh long và chế biến thủy hải sản để nâng cao đời sống người dân tỉnh Bình Thuận. quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và xây dựng một số Mô hình đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốTách bụi bằng bộ lọc gốm quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốĐánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao cho hộ gia đình ở tỉnh Thừa thiên Huế quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốMô phỏng biến đổi Lòng dẫn sông Thu Bồn bằng Mô hình HEC-6 quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốKỷ yếu hội nghị khoa học, công nghệ và môi trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 18 tại Kiên Giang. Tập 2 quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Mô hình ứng dụng Kỹ thuật tiến bộ nhằm phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế tại huyện Điện Biên và Tuần giáo, tỉnh Lai Châu quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốXây dựng Mô hình khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốCây dược liệu với những tiềm năng và Mô hình trồng trọt trên đất dốc quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình chế biến rau quả quy mô nhỏ gắn với vùng nguyên liệu ở 1 cụm xã quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốXây dựng Mô hình canh tác trên đất dốc cho hộ nông dân các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo tổng kết dự án xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốBáo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước
Tài liệu sốCông tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp quantri01 tháng 1 tháng 2 tuần trước

Trang