Tài liệu số

Tập tin Tên tài liệu Tác giả
39131.pdf Trồng cà chua trên đất chiêm trũng Trịnh Vũ Hồng Nga sư tầm
1598.pdf Điều tra, tổng kết và xây dựng Mô hình hệ thống canh tác, nhằm sử dụng hợp lý đất nông nghiệp của vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Quảng Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và tư liệu
36273.pdf Cải thiện chất lượng nước đồng thời khi nuôi sò Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
38279.doc Các biểu mẫu lập dự án thuộc chương trình Xây dựng Mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi từ nay đến năm 2010 Bộ Khoa học và Công nghệ
1795.pdf Một số vấn đề cần tháo gì trong việc nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý nước thải giàu chất hữu cơ cho các doanh nghiệp nhỏ trong cơ chế thị trường Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học công nghệ Quốc gia
20109.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình sơ chế bảo quản thanh long và chế biến thủy hải sản để nâng cao đời sống người dân tỉnh Bình Thuận. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Bình Thuận
20040.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và xây dựng một số Mô hình đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Trà Vinh
468.pdf Tách bụi bằng bộ lọc gốm UNIDO
40165.pdf Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao cho hộ gia đình ở tỉnh Thừa thiên Huế Dương Viết Tình
1548.pdf Mô phỏng biến đổi Lòng dẫn sông Thu Bồn bằng Mô hình HEC-6 Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học công nghệ Quốc gia
4100.pdf Kỷ yếu hội nghị khoa học, công nghệ và môi trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 18 tại Kiên Giang. Tập 2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên giang
20005.pdf Báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Mô hình ứng dụng Kỹ thuật tiến bộ nhằm phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế tại huyện Điện Biên và Tuần giáo, tỉnh Lai Châu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
2279.pdf Xây dựng Mô hình khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
2137.pdf Cây dược liệu với những tiềm năng và Mô hình trồng trọt trên đất dốc Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia
20140.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình chế biến rau quả quy mô nhỏ gắn với vùng nguyên liệu ở 1 cụm xã Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thái Bình
1868.pdf Xây dựng Mô hình canh tác trên đất dốc cho hộ nông dân các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm thông tin thư viện khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo
20083.pdf Báo cáo tổng kết dự án xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Thanh Hóa
20036.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Tây Ninh
39987.pdf Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
46403.pdf Báo cáo Tình hình hoạt động của trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa Sở khoa học và công nghệ Khánh Hòa
33730.pdf Kỹ thuật trồng cây lá màu trong nhà: cây rau hương trà phương nam Mai Tuệ Mẫn
20040.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và xây dựng một số Mô hình đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Trà Vinh
20073.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi tại 2 xã Bảo Cường, Điềm Mặc huyện Định Hóa Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
20133.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng mô hình xử lý nước cấp sinh hoạt cho cụm dân cư vùng đồng bào dân tộc Khmer Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
33078.pdf Mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn ở Ninh Bình Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trang