Tài liệu số

Tập tin Tên tài liệu Tác giả
20033.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng công nghệ ghép mắt để sản xuất giống nhãn phục vụ đổi mới cơ cấu cây trồng và cải tạo vườn tạp Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thái Bình
20102.pdf Báo cáo kết quả dự án: Áp dụng Mô hình nuôi tôm ít thay nước có hiệu quả kinh tế vào điều kiện sinh thái vùng triều thị xã Móng Cái. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
1610.pdf Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân hai xã vùng cát bình Minh và bình hải, huyện Thăng bình, tỉnh Quảng Nam Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Quảng Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và tư liệu
33905.pdf Mô hình nuôi lươn mới Trịnh Vũ Hồng Nga
1868.pdf Xây dựng Mô hình canh tác trên đất dốc cho hộ nông dân các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm thông tin thư viện khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo
20080.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo vùng cây ăn quả theo hướng cải tạo vùng Bạch Đàn thuộc khu vực vùng gò đồi Tây Nam huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
20077.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế nông thôn vùng cao theo hướng nông lâm kết hợp tại xã Khang Ninh - Vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Cạn
20100.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa nguồn thu nhập tại xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
20079.pdf Báo cáo kết quả dự án: Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình đồng bào các dân tộc vùng cao tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh An Giang
20093.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 3 xã miền núi vùng đồi chiêm trũng phía tây huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Thọ
2071.pdf Từ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triển khai Mô hình canh tác bền vững trên đất dốc Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia
1791.pdf Xây dựng Mô hình trại sản xuất tôm giống trong điều kiện sinh thái miền Bắc tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
20046.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế tại một xã miền núi Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Bình Phước
3769.pdf Công nghệ giảm thiểu ô nhiễm mùi tại các nhà máy chế biến cao su Trung tâm Công nghệ môi trường - ENTEC (Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt nam)
18216.pdf Kết quả xây dựng Mô hình nông lâm ngư kết hợp trên đất phèn tại các tỉnh Long An và Cà Mâu Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam
1074.pdf Mô hình sấy vải quy mô vừa và nhỏ Khoa học và Đời sống
15612.pdf Xây dựng mô hình tổng hợp quản lý tài nguyên và môi trường lưu vực hồ chứa Thác Bà phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi Vũ Văn Tuấn
1900.pdf Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp ở việt Nam Trung tâm thông tin thư viện khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo
46403.pdf Báo cáo Tình hình hoạt động của trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa Sở khoa học và công nghệ Khánh Hòa
20113.pdf Báo cáo nghiệm thu dự án: Xây dựng Mô hình sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp khí Ôzôn, để sấy hải sản tại vùng nuôi trồng, đánh bắt hải sản tỉnh Quảng Ninh Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
20094.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển kinh tế nông thôn - miền núi cho khu định canh - định cư Hòn Dữ - Khánh Đông - Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
20103.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
1611.pdf Xây dựng Mô hình kinh tế hộ gia đình trên cơ sở sử dụng có hiệu quả đất nông - lâm nghiệp, góp phần ổn định và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội tại huyện mỉn núi Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Quảng Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và tư liệu
20011.pdf Báo cáo kết quả thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học tiến bộ xây dựng Mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa kết hợp chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
20103.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trang