Tài liệu số

Tập tin Tên tài liệu Tác giả
20041.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học để phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
36967.pdf Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng ISO 9000 trong quản lý đào tạo sau đại học ở Việt Nam Phan Văn Kha
1639.pdf Nghiên cứu xây dựng Mô hình bảo tàng tổng hợp Hải Phòng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
20014.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình đầu tư kỹ thuật công nghệ trồng dâu nuôi tằm ươm tơ thuộc các xã ven sông Cầu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
20058.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình vườn cây mẹ đầu dụng và vườn ươm nhân giống phục vụ phát triển cây ăn quả tại tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
13310.pdf Thuyết minh dự án xây dựng Mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho thanh niên đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi Chủ nhiệm dự án:Trần Thư
1639.pdf Nghiên cứu xây dựng Mô hình bảo tàng tổng hợp Hải Phòng Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
20108.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản huyện Ngọc Hiền và Cái Nước tỉnh Cà Mau Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Cà Mâu
20085.pdf Báo cáo thực hiện dự án: Xây dựng Mô hình nuôi tôm sú, tôm rảo kết hợp trồng cây ăn quả trên vùng đất nhiễm mặn ven triền sông Thái Bình và Kinh Thày tại hai huyện Kinh Môn và Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
20135.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình thâm canh lạc và đậu tương trên đất 1 vụ tại huyện lương Sơn tỉnh Hòa Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
45196.pdf Xem triển lãm tượng gỗ dân gian Huy Cận
13773.pdf Mô hình chế biến nông sản Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai
2084.pdf Kết quả xây dựng Mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn tại Hòa Bình và Hà Giang Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
20034.pdf Báo cáo kết quả dự án: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng Mô hình kinh tế hộ gia đình nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng
1717.pdf Nghiên cứu Mô hình cung cấp giống cá trê lai đảm bảo chất lượng cho thành phố Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học công nghệ
1996.pdf Nghiên cứu nâng cao nhận thức xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Bình Định
20130.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình thâm canh lúa xuất khẩu, phát triển giao thông nông thôn và giải quyết nước sạch xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
1438.pdf Thử nghiệm Mô hình cai nghiện và phục hồi chức năng tâm lý tại cộng đồng Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thái Nguyên
20070.pdf Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng Mô hình canh tác bền vững trên đất dốc tại xã Bản Péo, huyện hoàng Su phì, tỉnh Hà Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
20041.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học để phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
33442.pdf Nghề tơ lụa ở An Giang Nguyễn Hữu Hiệp
20059.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình sản xuất hạt giống lúa lai F1 và giống lúa thuần năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
20028.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình thuộc hai xã Bằng Vân, Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
20100.pdf Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa nguồn thu nhập tại xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
20003.pdf Báo cáo kết quả dự án xây dựng Mô hình nhân giống nấm và chuyển giao công nghệ sản xuất nấm ăn tại Quảng Bình Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quảng Bình

Trang