Tạp chí Cộng sản số 940 (4-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
1.Xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, tích cực chăm lo bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên;Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
2.Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.Tác giả : Ngô Xuân Lịch

Thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình số 01/2020

Trong số nầy :
1. Quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Khoa học và công nghệ  tỉnh Hòa Bình.
2. Đại hội các Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2022 thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Đẩy mạnh triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
4. Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh.
5. Phát triển nông nghiệp thông minh và sản xuất an toàn theo chuỗi.
6. Nuôi cá Rôphi đen theo công nghệ nuôi lồng tròn NaUy.

Bản tin Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu số 1/ 2020

Khoa học và công nghệ
1.So sánh năng suất 13 giống lúa ngắn ngày do trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu lai tạo.
2.Khảo sát một số loại thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến tôm trong mô hình tôm- lúa tại huyện Phước Long,tỉnh Bạc Liêu.
3.Đánh giá kết quả điệu trị viêm phổi nặng ở trẻ em  dưới 5 tuổi bằng Cephalosphorin thế hệ III theo hướng dẫn hạ bậc kháng sinh.
Diễn đàn
4. Nâng cao năng suất trứng Artemia ở mô hình nuôi Artemia ven biển tỉnh Bạc Liêu.

Từ điển Thống kê

Giới thiệu chung
Đây là quyển Từ điển Thống kê đầu tiên của nước ta, quá trình biên soạn ( 1969- 1974) .Việc biên soạn dựa trên cơ sở các văn kiện của Đảng và Nhà nước về kinh tế và thống kê, các văn bản về chế độ  thống kê, kế toán đã ban hành, các văn kiện tổng kết kinh nghiệm công tác của ngành thống kê, các tài liệu giảng dạy thống kê học tại các trường đại học trong và ngoài nước.
 

Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 03/2020.

Tiêu điểm
1. Đại hội Chi bộ1 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
2. Đại hội điểm Chi bộ 2 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
3. Đại hội Chi bộ 3 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
4. Đại hội Chi bộ 4 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
5. Đại hội Chi bộ 5 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
6. Đại hội Chi bộ 6 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.

Bản tin Thăng Long -Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 02/2020

Tiêu điểm
1. Đảng 90 năm đất nước 90 mùa xuân cách mạng.
2. Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
3. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia tách chi bộ trực thuộc.
4. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm việc với các phòng, đơn vị thuộc sở.
Khoa học và Công nghệ
5. Đào tạo cử nhân toán ứng dụng góp phần xây dựng Thủ đô trờ thành đô thị thông minh.

Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 01/2020.

Tiêu điểm
1. Kết quả  hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm2019 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020.
Khoa học và công nghệ .
3.Nghiêm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội "

Thông tin Khoa học Giáo dục số 39 quý I-2020

Nghiên cứu trao đổi
1/Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến sức đề kháng đơn của trụ đất xi măng trong gia cố nền đất yếu ở thành phố Vĩnh Long.
2/Sử dụng phần tử hữu hạn để đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của thành si lô bê tông cốt thép có các hư hỏng cục bộ .
3/Ứng dụng phần mềm  ImindMap- vẽ sơ đồ tư duy nhầm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy, học tap môn học Sức bền vật liệu.
4/ Màu sắc và hiệu ứng tâm lý.
5/ Công nghệ trong kiến trúc xanh- hướng đi tất yếu ở Việt Nam hiện nay.

Bản tin Khoa học và công nghệ Hậu Giang số 189 tháng 4-2020

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 3 năm 2020.
Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.
Hiệu quả mô hình Nuôi cá chạch lấu thương phẩm.
Hoạt động Khoa họcvà Công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.
Ứng dụng viên nén từ phân rơm để ươm cây trồng.
Từ 05/3/2020, phải ghi tên cơ quan chủ quản trong mọi trường hợp.
Hội dồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Tạp chí Tia sáng số 8- 20.4.2020

Tin tức
Phương pháp thiết kế mới hứa hẹn mở ra xu thế thiết kế và chế tạo sản phẩm thế hệ mới.
Phát hiện chủng enterovirus mới là tác nhân nguy hiểm gây bệnh tay chân miệng.
Diễn đàn
Chuyển đổi số thời COVID-19.
Hợp tác công - tư trong chống virus corona.
Khoa học và phát triển
Bí mật ít biết về lò phản ứng Đà lạt.
Lò phản ứng Đà Lạt: Trước ngày khôi phục.
Tuy tìm tác nhân gây rối loạn nội tiết trong không khí.
Toán học Việt Nam thời kỳ Trung đại.

Trang