Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 03/2020.

Tiêu điểm
1. Đại hội Chi bộ1 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
2. Đại hội điểm Chi bộ 2 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
3. Đại hội Chi bộ 3 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
4. Đại hội Chi bộ 4 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
5. Đại hội Chi bộ 5 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.
6. Đại hội Chi bộ 6 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2022.

Bản tin Thăng Long -Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 02/2020

Tiêu điểm
1. Đảng 90 năm đất nước 90 mùa xuân cách mạng.
2. Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
3. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia tách chi bộ trực thuộc.
4. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm việc với các phòng, đơn vị thuộc sở.
Khoa học và Công nghệ
5. Đào tạo cử nhân toán ứng dụng góp phần xây dựng Thủ đô trờ thành đô thị thông minh.

Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 01/2020.

Tiêu điểm
1. Kết quả  hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm2019 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020.
Khoa học và công nghệ .
3.Nghiêm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội "

Thông tin Khoa học Giáo dục số 39 quý I-2020

Nghiên cứu trao đổi
1/Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến sức đề kháng đơn của trụ đất xi măng trong gia cố nền đất yếu ở thành phố Vĩnh Long.
2/Sử dụng phần tử hữu hạn để đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của thành si lô bê tông cốt thép có các hư hỏng cục bộ .
3/Ứng dụng phần mềm  ImindMap- vẽ sơ đồ tư duy nhầm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy, học tap môn học Sức bền vật liệu.
4/ Màu sắc và hiệu ứng tâm lý.
5/ Công nghệ trong kiến trúc xanh- hướng đi tất yếu ở Việt Nam hiện nay.

Bản tin Khoa học và công nghệ Hậu Giang số 189 tháng 4-2020

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 3 năm 2020.
Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.
Hiệu quả mô hình Nuôi cá chạch lấu thương phẩm.
Hoạt động Khoa họcvà Công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.
Ứng dụng viên nén từ phân rơm để ươm cây trồng.
Từ 05/3/2020, phải ghi tên cơ quan chủ quản trong mọi trường hợp.
Hội dồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Tạp chí Tia sáng số 8- 20.4.2020

Tin tức
Phương pháp thiết kế mới hứa hẹn mở ra xu thế thiết kế và chế tạo sản phẩm thế hệ mới.
Phát hiện chủng enterovirus mới là tác nhân nguy hiểm gây bệnh tay chân miệng.
Diễn đàn
Chuyển đổi số thời COVID-19.
Hợp tác công - tư trong chống virus corona.
Khoa học và phát triển
Bí mật ít biết về lò phản ứng Đà lạt.
Lò phản ứng Đà Lạt: Trước ngày khôi phục.
Tuy tìm tác nhân gây rối loạn nội tiết trong không khí.
Toán học Việt Nam thời kỳ Trung đại.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
1/Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra . Tác giả :Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà, Bùi Bá Nghiêm.
2/K
iều hối và hàm ý chính sách: nhìn từ góc độ cung - cầu ; Trần Huy Tùng
3/Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản; Phạm Tiến Mạnh.
4/
Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta; Phạm Thị Hương Dịu.

L.I.Brê-Giơ- nép Theo con đường của Lê-Nin

Giới thiệu sách
Tuyển tập của đống chí L.I.Brê-Giơ- nép được nhà xuất bản Tiến bộ Mat-xcơ -va và nhà xuất bản Sự thật Hà Nội phát hành 8 tập, bao gồm những bài phát biểu, bài báo, lời chào mừng và hồi ký của đồng chí L.I.Brê-Giơ- nép trong những năm 1964-1981.
Tập một gồm những bài thuộc thời kỳ 1964-1967; tập hai -1967-1970; tập ba -1970- 1972; tập bốn - 1972- 1974; tập năm 1974- 1976; tập sáu -1976-1977; tháng giêng  năm 1978 đến tháng 3 năm 1979 đưa vào tập 7. Từ tháng  4 năm 1979 đến - tháng 3 năm 1981 tập 8.

Thế giới : 202 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giới thiệu nôi dung
Sách do nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn nhằm giới thiệu  với độc giả những thông tin cơ bản về 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng những nét đặc trưng nhất về  tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, các di sản tự nhiên, văn hóa... của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Nội dung sách trình bày theo từng châu lục, sắp xếp theo vần abc, bắt đầu từ châu Á, tiếp đến châu Âu, châu Đại Dương , châu Mỹ, châu Phi; còn nội dung sách dược phân theo chủ đề và dưới dạng các số liệu.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 (733) bản A

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ
1. Để doanh nghiệp KH&CN đóng góp nhiều hơn vào GDP - TS Đào Quang Thủy.
2.
Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam -  Nguyễn Khánh Linh.
3.
Pháp luật về bản sao kỹ thuật số - Võ Trung Hậu.
4. Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam: Những rào cản và gợi ý chính sách- GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo.
5. Nền tảng số : Tương lai của nền kinh tế.- Thanh Hương.

Trang