Lý luận và truyền thông số tháng 9/2019

Kỉ niệm 25 năm tạp chí Lý Luận Chính trị &Truyền thông ra số đầu tiên
Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019- 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông: Vươn tới một tầm vóc mới, vị thế mới.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông- địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học xã hội hóa sản phẩm nghiên cứu.
Một số giải pháp, khuyến nghị góp phần phát triển tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.

Tia sáng số 20 - 20.10.2019

Diễn đàn
Giải pháp ngăn chặn chảy máu chất xám: Phải được triển khai ở tầm quốc gia.
Giải Nobel kinh tế 2019 và câu chuyện đánh giá chính sách phát triển ở Việt Nam.
Khoa học và phát triển
Nobel Vật Lý 2019: Vật lý thiên văn lại được Vinh danh
Khám phá những bí mật của vũ trụ nguyên thủy( kỳ 2)
Một dạng mới của tương quan lượng tử.
Ý tưởng đơn giản sau những khám phá vĩ đại của Einstein.
Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học và phát triển số 1054 (số 43/2019)

Tin trong nước
Chợ công nghệ - thiết bị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Vùng ĐBSCL
Hơn 500 học sinh thi đấu tại ngày hội Robothon và WeCode 2019.
Quân đội Mỹ tài trợ nghiên cứu về AI của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Đại học Paris Sud : Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN
Tin quốc tế.
AIST cầu nối giữa khoa học và công nghiệp
Tiêu điểm
Đạo luật về cung cấp dịch vụ công: Cần sớm được ban hành.

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 10B/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lý trong trường học.
Sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong đánh giá quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại.
Thực trạng quản trị công ty và một số ảnh hưởng đến hoạt động sáp nhập, mua lại tại Việt Nam.
Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu.

Tạp chí Kiểm tra số 10/2019

 Thời sự - Chính trị 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Văn bản mới 
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 10A /2019 ( 727)

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Patent Pool - Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế.
Dự báo tác động của chuyển đổi số tới kết quả sản xuất - kinh doanh của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Cập nhật lại quy mô GDP.
Lương và năng suất lao động tại Việt Nam.

Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An số 9/2019

Sự kiện và vấn đề
Ngọn nguồn thực tiễn của một lời Bác Hồ dặn trong Di chúc .
Khoa học xã hội nhân văn và Đời sống
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh- 5 năm hành trình di sản .
Gằn kết  di sản dân ca Ví, Giặm với tuor du lịch ven sông Lam.
Đi tìm không gian mới cho Ví, Giặm.
 Khoa học xã hội nhân văn với học đường
Tác động của sự bùng nổ thông tin truyền thông đến nhận thức xã hội của người dân tộc thiểu số ở Miền núi Nghệ An.

Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước số 07/2019

Nghiên cứu – Trao đổi
Chế tạo thành công dây chuyển sản xuất điều khéo kín từ niềm đam mê sáng tạo.
Nghiên cứu xử lý nước thải phòng khám , sữ dụng công nghệ thiếu- hiếu khí kết hợp.
Để cây điều Bình Phước thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng  hóa.
Khoa học- Đời sống
Điện mặt trời áp mái, những vấn đề cần biết .
Trung tâm khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước, nơi kiểm định cột đo xăng dầu.

Tạp chí Cộng sản số 927 (10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước .
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay.
Phát huy nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khoa học & phát triển số 1053 (số 42/2019)

Tin trong nước
Giải thưởng phụ nữ Việt nam 2019: Ghi nhận vai trò phụ nữ trong khoa học.
Bộ KH&CN: Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, trường /viện tăng cường liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN.
Viện ứng dụng công nghệ (BộKH&CN) khai trương phòng thí nghiệm MEMS/NEMS.
Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục Edlab Asia.
Việt Nam quán quân cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN 2019.
Năng lượng hạt nhân cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trang