Tạp chí Cộng sản số 946(7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, nỗ lực cao nhất phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Tác giả : Nguyễn Xuân Phúc
2.Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới.Tác giả: Võ Văn Thưởng.
3.Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.Tác giả : Lê Minh Khái.

Bản tin Thăng Long Khoac học và công nghệ số 6/2020

Tiêu điểm
1. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội triển khai hoạt động KH&CN bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Tích cực ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học trong công tác dân vận.
3. Sở KH&CN làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.
4. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 3-2020( 121)

Vấn đề và sự kiện 
1.Một số định hướng, chính sách  hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng đến tăng trưởng xanh.
2.Giải pháp định hướng tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch.
3. Đánh gia tốc động của biến đổi khí hậu nhiệt độ và lượng mưa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1990 - 2019.
4. Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
5. Thực trạng và giải  pháp phát triển  làng nghề tại địa phương.
Hoạt động Khoa học và công nghệ 

Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 6/2020

Chủ trương chính sách 
1.8 nhiệm vụ , giải pháp xây dưng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
2.Tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN .
3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tăng cường hợp tác với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4. Đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng  Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ .
Hoạt động Khoa học và công nghệ 

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 7/2020 (736) A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
1.Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ.
2.Việt Nam và một số ưu tiên đột phá trong chiến lược phát triển sau đại dịch Covid-19 . PGS.TS Vũ Minh Khương Đại học Quốc gia Singapore
3.
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Vũ Thị Huyền Trang, Từ Minh Hiệu- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&C​N.

Tạp chí Cộng sản số 945( 7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết quan trọng đã được thông qua; hoàn thành trọng trách là người đại biểu nhân dân của đại biểu Quốc hội
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Ngân.

Khoa học và phát triển số 1092 ( 29/2020)

Tin trong nước
Bộ KH&CN- Ban tuyên giáo TW: Phối hợp tham mưu cho Ban Bí thư văn kiện của đại hội Đảng.
Việt Nam - Phần Lan: Những định hướng mới trong hợp tác Khoa học công nghệ và ĐMST .
Việt Nam xếp thứ 86 về Chính phủ điện tử, tăng 2 bậc.
Công bố chuỗi ấn phẩm về chất lượng không khí tại Việt Nam.
Dâu tây và hồng Đà lạt được cấp nhãn hiệu độc quyền
Tin quốc tế   
Khởi nghiệp trong thời Covid- 19: 4 vấn đề startup cần hỗ trợ.
Chính sách 

Trang