Khoa học và công nghệ Bình Định số 04/2020

Những vấn đề chung
Một số kết quả thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy về KH&CN ( 2016-2020).- TL ( biên tập )
Sự phát triển mạnh mẽ của một doanh nghiệp KH&CN - Trần Đình Chương.
Đóng góp của năng  suất các yếu tố tổng hợp ( TFP) vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định- Phan Ngọc Anh .
Nghiên cứu ứng dung KH&CN  phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh - Phan Thị Bích Hạnh.

Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế số 4-5/ 2020

Trong số nầy :Chào Mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
1. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những Trung tâm lớn của cả nước về Khoa học và Công nghê.
2. Đầy mạnh ứng dụng Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3.Trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Khẳng định thương hiệu Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng.

Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang số 02/2020

Văn bản- Chính sách
Khoa hoc và công nghệ

1.Kết quả hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại An Giang.
2.Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật và công tác phản biện.
3.Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu ứng dụng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
4. Một số kết quả nổi bật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn từ năm 2005 đến nay.

Báo Khoa học và phát triển số 1084 ( số 21) từ ngày 21.05 -27.05.2020

Tin trong nước
1.Kỳ họp đặc biệt ghi dấu của sự đổi mới, tinh thần đoàn kết.
2.Trao Giải thưởng Kovalevskaia.
3.Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo máy thở hỗ trợ điều trị Covid-19.
4. VKIST- biểu tượng của Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.
5. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ.
6. Công nghệ nhận dạng hành vi giúp nâng cao năng suất lao động VinHR.

Trang