Từ điển Văn hóa bách khoa

Nội dung sách dùng để tra cứu về các nhân vật, địa điểm, sự kiện, kham khảo chọn lọc theo chủ đề về chính trị, triết học và nhiều chủ đề khác như kinh tế học, công nghệ ,nghệ thuật , âm nhạc , thể thao,v.v...
Phần đầu sách là bảng hướng dẫn chủ đề tất cả những đề tài chính có trong sách nầy. Phần cuối sách là liệt kê từng mục từ tuần tự theo chữa cái từ A đến Z để giúp người đọc tra cứu nhanh khi cần tra một danh tự hay một thuật ngữ cụ thể .

Từ điển Đông y học cổ truyền

Từ điển Đông Y học cổ truyền có khoảng 3.500 thuật ngữ làm mục từ. Các thuật ngữ nầy có thể là loại từ đơn (danh từ , tính từ, động từ) hoặc cụm từ , các mục từ được xếp theo a,b,c....

Khoa học và phát triển số 1024 (số 13/2019)

Tin trong nước 
Khai trương Trung tâm hợp tác Việt Nam-Singapore.
VinFast  đưa 155 ô tô LUX ra nước ngoài kiểm thử.
Tăng cường ủng hộ chữ ký số tại Việt Nam.
1tỷ đồng thưởng cho các ý tưởng khởi nghiệp.
Nhiều công nghệ sáng tạo tại Propak Việt Nam 2019.
Chương trình GIST đào tạo về đầu tư thiên thần.
Việt Nam là một trong ba nước có tỉ lệ kháng sinh cao nhất thế giới.
Chuyển đổi số cho thành phố Đà Nẵng Thông minh hơn.
ĐHQGHN mở ngành đào tạo kỹ sư công nghiệp nông nghiệp.

Từ điển Kỹ thuật tổng hợp Anh - Việt

Từ điển bao gồm khoảng 80.000 thuật ngữ của mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật như : toán học, vật lý, hóa học, sinh học, y học, địa lý, địa chất, khoáng vật, mỏ, luyện kim, cơ khí, kỹ thuật điện,  vô tuyến điện tử, máy tính, kiến trúc, xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp thực phẩm, dệt, nông nghiệp,v.v...

Quản lý và phát triển Kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

Nội dung sách : Gồm 8 chương
Chương  một : Những vấn đề pháp lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
Chương hai : Cơ sở khoa học và nguyên tắc trong hoạt động kinh tế đầu tư và lập dự án ;
Chương baTổ chức và lao động trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội;
Chương bốn : Nguồn vốn và tài nguyên cho đầu tư và phát triển kinh tế;
Chương năm : Nội dung, phương pháp lập các dự án đầu tư.

Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930- 2009

Nội dung sách được chia làm 4 phần với gần 2.500 sự kiện cụ thể
Phần thứ nhất : Hải Dương trong giai đoạn Đảng  mới thành lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930- 1954);
Phần thứ hai : Hải Dương bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước ( 1955-1975);

Trang