Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 6/2020 (735) Bản A

Diễn đàn Khoa học và công nghệ
1. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản khi tham gia FTA.
2..Hiệp định thương mại tự do: Các cam kết liên quan đến lĩnh vực KH&CN ngành Công Thương.
3.Hoàn thiện chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
4.Quy định về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và những tác động đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.
5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN Việt Nam.

Khoa học và công nghệ Bình Đinh số 05/2020

Những vấn đề chung
1.Cần quan tâm đầu tư để khoa học đi vào sản xuất,đời sống.
2. Phân lập chủng vi sinh Bacillus tại Bình Định.
3. Bình định phát huy lợi thế về sản xuất lúa giống.
4. 08 mô hình khoa học mới đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng tại trung tâm khám phá khoa học.
5. Sa bàn năng lượng tái tạo, mô hình giúp nhân dân hiểu thêm về vấn đề năng lượng.
Nghiên cứu- ứng dụng KHCN
6.Sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng cho tôm.

Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1/2020

Nghiên cứu trao đổi
1.Kết quả thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020.
2.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào giải thưởng chất lượng quốc gia ở Thanh Hóa.
3.Một số kinh nghiệm rút ra từ việc phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa .
4. Xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thanh Hóa.

Bản tin Thăng Long Khoa học và công nghệ Hà Nội số 05/2020

Tiêu điểm
1. Bác Hồ với Khoa học và công nghệ 
2. Tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả mọi tiềm lực, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực khoa học và công nghệ .
3. Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý làm việc với Sở KH&CN
4. Sở Khoa học và công nghệ làm việc với một số sở, ngành, địa phương về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Khoa học và công nghệ 

Khoa học và phát triển số 1087(số 24/2020)

Tin trong nước
1.Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 
2.Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang.
3.40 đề xuất nhiệm vụ được lựa chọn tham gia Chương trình KC-4.0 /19-25.
4.Ứng dụng KH&CN hiện đại để chọn tạo, phát triển và sản xuất giống cây trồng vật nuôi.
5.Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng.
6. Nhà Khoa học Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature.

Tia sáng số 11-05.6.2020

 Tin tức 
1.Tương lai cây sắn ở Việt Nam và châu Á
2. Báo cáo đầu tiên về ảnh hưởng của Covid- 19 lên người lao động Việt Nam.
Diễn đàn 
3.Hậu Covid-19 : Nghĩ lại về vai trò của trường học .
4.Khoa học xã hội trong thời đại kỹ thuật số: Những cơ hội của học sinh?
5. Đảm bảo chất lượng trong giảng dạy trực tuyến?
Khoa học phát triển 
6.Phần cứng y tế nguồn mở trong đại dịch Covid- 19.
7.Các mô hình phòng ngừa dịch bệnh: Khoa học mạng lưới.

Bản tin Khoa học công nghệ Hậu Giang số 190 tháng 5/2020

Nội dung gồm
1.Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 4/2020
2. Thông báo:Tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo đăng Sách vàng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020.
3. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.
4. Phụng Hiệp: Thu nhập cao với mô hình trồng bí hồ lô trên đất mía.
5. Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.
6. Hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.

Xây dựng Đảng số tháng 6/2020

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
1.Chủ tịch Hồ chí Minh nói về tổ chức Đảng.
2.Kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp đặc biệt.
3.Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường : Kỳ 1: Để giữ vững niềm tin.
4. Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thù.
5. Kiên Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khoa học và phát triển số 1086 ( 23/2020)

Tin trong nước
Khởi động Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ lần thứ 6.
Quy hoạch Hoà Lạc thành đô thị khoa học công nghệ và sinh thái .
Đề xuất 4 chương trình trọng điểm quốc gia nghiên cứu môi trường và tài nguyên.
Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ ra mắt nền tảng IPPLATFORM.
Chương trình hoạt động  giáo dục STEM S3 đủ tiêu chuẩn áp dụng vào trường học.
Tin quốc tế 
Khoa học công nghệ Hàn Quốc muốn thành người tiên phong
Chính sách 

Đa đạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu chung
Nội dung sách gồm 7 chương
Chương 1: Khái niệm đa dạng sinh học.
Chương 2: Vấn đề bảo tồn đa đạng sinh học
Chương 3: Hiện trạng đa đạng sinh họctỉnh Quảng Ngãi.
Chương 4: Đa đạng sinh học khu vực Ba Tơ.
Chương 5: Đa đạng sinh học khu vực Sa Huỳnh- Đức phổ.
Chương 6: Đa đạng sinh học khu vực Trường Khánh- Nghĩa Hành.
Chương 7: Khai thác hợp lý và bảo tồn đa đạng sinh học .
Tài liệu tham khảo.

Trang