Bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường và các giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học dành cho công đồng dân cư

Những thông tin hữu ích từ sổ tay nầy gồm 
Lời nói đầu
Khái niệm về đa đạng sinh học 
Vai trò và ý nghĩa đa dạng sinh học 
Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nguy cơ đối với sinh kế người dân Trà Ôn 
Giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học.

Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 3/ 2018

Nghiên cứu - trao đổi 
Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnhTràVinh giai đoạn 2013-2017.
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Kết quả thử nghiệm  nuôi tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei) theo hình thức siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh.
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng quá trình xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh  theo các kịch bản biến đổi khí hậu . 

Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 8/2018

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Phát huy hiệu quả trong việc triển khai đề án " Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 " tại tỉnh Thừa Thiên Huế .
Ban hành Quy chế chấm hồ sơ dự thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần tham gia từ giai đoạn đầu .
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có tư duy toàn cầu .
Hoạt động KH&CN địa phương 
Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu. 

Bản tin Thăng Long Khoa học và công nghê số tháng 8/2018

Tiêu điểm 
Hà Nội kỉ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.
10 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực  khoa học và công nghệ với những thành tựu vượt bậc (2008-1018 ).
Tin hoạt  động  
Ban chủ nhiệm chương trình 20 của Thành ủy họp đánh giá các đề tài nghiên cứu.
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đảng số 10/2018

Lý luận- thực tiển - kinh nghiệm 
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về sắp xếp cán bộ gắn với tổ chức bộ máy.
Tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Tổ chức bộ máy và cán bộ Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành  chính.
Tinh gọn, tinh giản để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả .
Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ở Quảng Ninh:3 năm nhìn lại.
Thanh Hóa tinh gọn bộ máy từ cơ sở .
Nghê An thống nhất xây dựng và quản lý  tổ chức bộ máy, biên chế 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 -số 09/2018 quyển B

Khoa học Y- dược 
Phát hiện đột biến gen BTK trên các bệnh nhân chẩn đoán bệnh không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể giới tính X( XLA) .
Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán vi khuẩn gây nhiễm âm đạo bằng phương pháp Multiplex PCR .
Điều chế hệ vi tự nhũ để cải thiện tính bền schaftosid trong cao kim tiền thảo toàn phần.
Tác dụng chống việm cấp và mạn tính của cao chiết từ phần trên mặt đất cây Mũi mác.
Đa đạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà , TP Đà Nẵng .

Tạp chí Kiểm tra 10/2018

Kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948- 2018)
Thư chúc mừng 
Xã luận : Tô thắm trang sử vàng truyền thống 
Ngành kiểm tra Đảng 70 năm - Những mốc son trên chặng đường phát triển 
Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
Thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng
Đồng chí Trần Kiên - Giai thoại và đời thực 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long tháng 9/2018

Tin tức và sự kiện 
Chủ động ngăn chặm nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi
Kễ ký kết thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng .
Tuyên truyển , phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn 2018.
Mang Thít sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
Trạm bảo vệ thực vật Tam Bình tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn .
Nông thôn mới

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 141 ( 9-2018)

Học tập , làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cu-Ba Phi-đen Ca -Xtơ -Rô : Hành trình tới những vùng khói  lửa của miền Nam Việt Nam .
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1973- năm bản lề  của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Khoa học và phát triển số 998 ( số 39/2018 )

Tin trong nước 
IPP2 góp phần thay đổi tư duy khởi nghiệp ĐMST trong trường Đại học Việt Nam .
Xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng .
Triển lãm KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng tại Hải Phòng .
Định hướng cho sinh viên tiếp cận những công nghệ mới 
Ra mắt keo tản nhiệt nano carbon cho thiết bị  điện tử .
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp trồng và chế biến Sâm Ngọc Linh .
Không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư trong năm 2018.

Trang