Tạp chí Cộng sản số 936( 2-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay.Tác giả : Trương Hòa Bình.
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Giàu.
Tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Trần Quốc Tỏ.

Sách Di truyền học và cơ sở chọn giống

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 23 chương :
Chương 1: Thành phần tế bào học và cấu tạo tế bào.
Chương 2: Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính.
Chương 3:Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản hữu tính.
Chương 4 :Phương pháp lai trong di truyền và học thuyết Mendel.
Chương 5: Tương tác giữa các nhân tố di truyền
Chương 6: Sự định khu gen trong  nhiễm sắc thể.
Chương 7: Đa bội và lệch bội.
Chương 8: Di truyền giới tính.
Chương 9: Đột biến
Chương 10:Đột biến

Báo Khoa học và phát triển số 1070 ( 07/2020)

Tin trong nước
KH&CN là một trong 10 giải pháp của chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030.
Bộ KH&CN dự phiên họp về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của LHQ.
Sẽ công khai lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Tiến sĩ người Việt được vinh danh tại giải thưởng Sloan Research Fellowships.
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi tạo sáng tạo.
Việt Nam đứng đầu khu vực về tốc độ và chất lượng kết nối internet trên điện thoại.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,số 2 bản B.2020

Khoa học Y - Dược
Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào gamma delta T trên bệnh nhân ung thư phổi.
Kết quả bước đầu ứng dụng quy trình chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi bệnh teo cơ tủy tại Học viện Quân y.
Phân loại thể bệnh lâm sàng bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase ở bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tạp chí Cộng sản số 935 (2-2020)

Xã luận
Đảng ta - Chín mươi năm lịch sử vẻ vang, rạng rỡ đường lên phía trước!
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3-2- 1930 – 3-2-2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, làm tròn vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Giáo trình triết học Mác - Lênin

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 15 chương:
Chương I  :   Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội
Chương II :   Khái lược về lịch sử triết học trước Mác.
Chương III :  Sự ra đời và phát triển của triết học  Mác - Lê Nin.
Chương IV:  Chủ nghĩa duy vật
Chương V : Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và về sự phát triển.
Chương VI :  Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Chương VII : Những  quy  luật cơ bản của phép  biện chứng duy vật.
Chương VIII: Lý luận nhận thức

Con người là trung tâm trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng

Nội dung sách : Gồm 3 phần
Phần thứ nhất
 I.Nhận thức về vũ trụ ( vũ trụ quan )
  1. Về vũ trụ của triết học.
  2. Về trái đất và mối quan hệ giữa trái đất với vũ trụ, nhân sinh.
II. Về con người cá nhân ( tiểu vũ trụ )
  1. về nguồn gốc con người ?
  2. Tổ tiên của con người từ đâu.
  3. Tinh thần - Lý trí của con người là gì, hoạt động như thế nào?
  4. Nhu cầu của con người cá nhân.
  5. Hành vi thực hiện nhu cầu của con người.

Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 186 (01) 2020

Trong số nầy
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh( 1890-2020) và 51 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969- 2020): Nhớ lời di chúc, xin nguyện cùng Người " lên những tầng cao".
90 năm Đảng ươm mùa xuân cho dân tộc.
Tư tưởng tinh thần yêu nước của Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Nhật ký trong tù".
Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020 và 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020): Tự do trong thảo luận và phê bình Đại hội Đảng.
Thơ: Đón Xuân mừng Đảng.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa số 6/2019

Kinh tế - Xã hội
Phóng sự ảnh : Một số đối tượng nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.
Phóng sự ảnh : Sắc màu du lịch Nha Trang- Khánh Hòa.
Lời tòa soạn.
Quá trình phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ qua 60 năm và Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa qua 42 năm.
Biển, mùa xuân và người lính.
Hoạt động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa qua các thời Kỳ.
Nghiên cứu - Trao đổi
Hàm lượng Nitrat trong rau ăn sống ở Khánh Hòa.

Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

Giới thiệu nội dung sách
Sách gồm 12 chương:
Chương I. Điều kiện nơi sống của Thực vật.
Chương II: Những cơ sở của công việc thí nghiệm.
Chương III : Những phương pháp trong phòng thí nghiệm của sinh lý thực vật
ChươngIV: Cấu tạo và đặc tính di truyền của cơ thể thực vật .
Chương V: Những chất chính của thực vật và vai trò sinh lý của chúng.
Chương VI: Những chất có hoạt tính sinh học của cây .
Chương VII:Quang hợp và hô hấp trong cây

Trang