Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 145 ( 1--2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Nhìn lại 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Phước.
Tiêu điểm : Chung quanh vấn đề kiểm soát quyền lực
3.Tăng cường kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị bảo đảm thực hiện tốt quyền lực của nhân dân

Kỷ yếu 15 năm thành lập ngành Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2004-2019

Nội dung gồm:
1.Lời nói đầu của ban biên tập.  
2.Thư chúc mừng của Chủ Tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang :01/01/2004-2019.
3. Ảnh Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2004- 2011; Giai đoạn 2012 đến nay .
4.Chức năng và nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang .
5.Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang hiện nay.
6.Thành tích thi đua  khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ .

Tạp chí Cộng sản số 916 ( 2/2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
1. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn ,Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.
2. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực tiễn.Tác giả : Trương Thị Mai.
3. Những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án tham nhũng lớn ở nước ta hiện nay.Tác giả : Nguyển Hào Bình.

Khoa học và phát triển số 1018(số 7/2019)

Tin trong nước 
Năm đề án khoa học xã hội lớn năm 2019.
Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019: 1/4 Hồ sơ do các tổ chức để cử.
Công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV: Việt Nam đứng thứ 49 thế giới và thứ 4 khu vực.
25 đại học hàng đầu ASEAN: Việt Nam có một đại diện.
Nông nghiệp là đòn bẩy chiến lược giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép.
Cuộc thi tìm hiểu bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Kết nối mạng internet của Việt Nam xếp hạng trung bình trên thế giới .

Khoa học Công nghệ Tiền Giang Xuân 2019

Nội dung gồm 
1.Kết quả hoạt động ngành khoa học và công nghệ năm 2018.
2.Phát triển du lich sinh thái biển Tiền Giang bền vững.
3. GLOBALG.A.P và những cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam.
4. Hệ Thống Lahay về đăng ký quốc tế kiểu đángcông nghiệp.
5. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu long:Từ thực tiễn đến chính sách.
6.Mô hình trồng dưa lưới áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác cải tiến tại huyện Quảng Xương , tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long số xuân 2019

Nội dung gồm :
1. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. 10 sự kiện KH&CN Việt Nam.
3. Cần sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện.
4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
5. Công tác triển khai thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở của sở, ngành và cấp huyện - một số vấn đề cần quan tâm.

Tia sáng số 2+3/2019

Diễn đàn 
1. Chào xuân 2019.
2. Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
3. Công dân toàn cầu và câu chuyện bản sắc văn hóa .
Khoa học và Phát triển 
4.Chuyển đổi dân số và số phận chuyển đổi .
5.Máy học so với người học....
Giáo dục 
Chân Dung 
6.Những năm tháng đẹp nhất tôi dành cho AIST
Văn Hóa 
7.Trù Phách 
8.Mong manh thuyền giấy 
....

Thông tin Khoa học số 04/2018 , Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long

Khoa học và sự kiện 
-Tổng kết quý IV/2018- Khai giảng năm học 2018-2019.
Nghiên cứu- trao đổi 
-Chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 
-Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ- The method of calculating the age of radioactive substance.
-Nghiên cứu tổng quan về sử dụng khí thiên nhiên trong giao thông vận tải .
-Ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến chất lượng sản phẩm  bánh quy - Influcence of ratio wheat grass flour on biscuit quality.

Xây dựng Đảng số 1+2/2019

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 Chủ tịch Hồ chí minh nói về Đảng - mùa xuân

 Xung lực mới

Tác giả : Xây dựng Đảng

 Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 Lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm, lấy hiệu quả làm động lực và thước đo đánh giá

Tác giả : NGUYỄN THANH BÌNH - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TCTƯ

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên

Tác giả : Hà Ban - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ

 Những nét mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tác giả : Mai Văn Chính - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ

 Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Một năm nhìn lại

Tác giả : TRẦN VĂN TÚY - UVTƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban TCTƯ, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội

 Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng từ việc tăng cường trách nhiệm nêu gương

Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Tác giả : Nguyễn Đức Hà

 Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc

Tác giả : Nguyễn Mạnh Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ

 Những dấu ấn tích cực khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tác giả : LÊ HỮU VINH - Vụ Địa phương II, BTCTƯ

 Khu vực phía nam thực hiện sáng tạo 8 nhóm giải pháp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tác giả : TRẦN VIỆT THÀNH - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTƯ

 Những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tác giả : TS. QUẢN MINH CƯỜNG - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ

 Nghị quyết số 22 tạo sức bật mới ở cơ sở

Tác giả : Thanh Xuân

 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Tác giả : Vũ Đức Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

 Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng phấn đấu thực hiện thành công cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tác giả : VÕ THỊ DUNG - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

 Xây dựng chính quyền điện tử ở TP. Hải Phòng

Tác giả : Nguyễn Đào Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố

 Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đồng Nai

Tác giả : Đặng Minh Nguyệt - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ở An Giang

Tác giả : HẠNH CHÂU

 “Hội quán” - mô hình mới tập hợp nông dân Đồng Tháp

Tác giả : TRẦN LÊ SƠN TRA - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 Thốt Nốt (Cần Thơ) nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên

Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ

 Đam mê truyền dạy tiếng Việt

Tác giả : Phương Lan

 Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả : Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 Vị linh mục luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở

Tác giả : ĐINH THÀNH

 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 Dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ

Tác giả : Vũ Lân

 TRANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở TP. Hồ Chí Minh

Tác giả : ĐINH THÀNH

 NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG

 Kon Tum đi tới mùa xuân

Tác giả : Nguyễn Văn Chiến

 Như ngọn gió mùa xuân

Tác giả : Minh Anh

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Góp sức dựng tương lai

Tác giả : Phan Nam

 Địa chỉ tin cậy của bệnh nhân cao tuổi

Tác giả : NHỊ HÀ

 KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

 Gặp gỡ những đảng viên trẻ trên hành trình SSEAYP

Tác giả : Lê Tâm - Bảo yến

 Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Tác giả : MAI ANH

 Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

 Ươm mầm “hạt giống đỏ”

Tác giả : THẢO NGUYÊN

 SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC

 Ngày thành lập Đảng với cán bộ tổ chức

Tác giả : Bùi Văn Tiếng

 ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT

 Khi nghị lực chắp cánh ước mơ

Tác giả : PHẠM GIANG

 Gặp gỡ tiến sĩ rắn

Tác giả : Bài và ảnh: Thanh Hằng

 SINH HOẠT ĐẢNG

 Xin chữ ngày Tết

Tác giả : Ma Văn Kháng

 THÔNG TIN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 Hội nghị khoa học cấp quốc gia Đề tài K.X.04.04/16-20

Tác giả : Trần Phương

 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

 Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018: Minh chứng một năm sôi động về công tác xây dựng đảng

Tác giả : Tạp chí Xây dựng Đảng

 NGÀY XUÂN ÔN CỐ TRI TÂN

 Tư tưởng tiến bộ về giáo dục của Bảng nhãn Vũ Duy Thanh

Tác giả : Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam

 Danh nhân Việt Nam tuổi Hợi

Tác giả : Trương Nguyệt (tổng hợp)

 Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Hợi

Tác giả : BÁ THẮNG (tổng hợp)

 QUỐC TẾ

 Trụ cột định hướng quan hệ quốc tế trên đường đổi mới và phát triển

Tác giả : ĐÌNH TÙNG

 HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

 Hộp thư cộng tác viên

Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

 TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

 Trả lời bạn đọc số 1+2/2019

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 1+2 năm 2019 (718-719) quyển A

Chào xuân 2019 
1/Thư chúc mừng năm mới của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chu Ngọc Anh .
2/Dấu ấn quốc tế của các nhà khoa học trẻ người Việt .
3/Khoa học và công nghệ năm 2018 : Nhìn lại một số kết quả nổi bật.
4/ Ấn tượng Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 .
5/ Đón xuân trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Diễn đàn Khoa học Công nghệ 
1/ Sáu đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN tạo nên thành công của NAFPSTED.

Trang