Khoa học và phát triển số 1048(số 37/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế

Khởi nghiệp
VietChallenge: Đánh thức sức mạnh khởi nghiệp Việt.
CMCN4.0
Dệt may Việt Nam: Sản xuất thông minh theo cách nào?
Tác động của CMCN4 tới dệt may Việt Nam.
Sinh học
Tế bào gốc: Chìa khóa của sự sống 
Cơ chế hoạt động của tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh.
Công nghệ 
Tận dụng của phần mềm.
Khám phá 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương số 04/ 8-2019

Trong số nầy :
Những nghị quyết Trung ương của Đảng dẫn đến thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945.
Đinh ninh lời thề.
Mô hình sản xuất lúa theo nguyên tắc hữu cơ.
Hiệu quả mô hình giống lúa SHPT3 chịu ngập úng trên chân đất chua trũng.
Mô hình sản xuất trình diễn một sống giống rau mới có giá trị kinh tế cao.
Hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa"
Chi đoàn Sở Khoa học và công nghệ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Khoa học và công nghệ Bình Định số 08/2019

Những vấn đề chung
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(1969-2019): Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức.
Bộ KH&CN thông báo kết luận Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ XV: Các tỉnh,thành cần dựa vào công nghệ cao để tạo sản phẩm có giá trị cao.
Một số thiết bị đáng chú ý của Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Vấn đề miễn tiền thuê đất cho ICISE.
Nghiên cứu - ứng dụng KHCN

Thông tin Khoa học và công nghệ Bắc Ninh số 03/2019

Những vấn đề chung
Khoa học và công nghệ Bắc Ninh góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh.
Kỳ vọng mới từ Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tin khoa học và công nghệ 
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 5 nhóm nhiệm vụ sẽ triển khai chính thức đẩy đổi mới sáng tạo. 
Nghiên cứu và trao đổi 

Báo Khoa học và phát triển số 1047(36/2019)

Tin trong nước
Ôn lại và khẳng định giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chỉ số vốn con người của Việt Nam cao thứ 2 ASEAN
Nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng hải văn có độ phân giải cao ở khu vực ven bờ.
Việt nam đứng thứ 72/101 quốc gia có môi trường khởi nghiệp tốt nhất.
Thông tư của Bộ KH&CN quy định sử dụng hóa chất thực hiện thí nghiệm.
Bộ KH&CN có quyền xử phạt hành chính với vi phạm về hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
Hội nghị Bộ trưởng năng lượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Bản tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế số 7/2019

Hoạt động KH&CN địa phương
Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp bắt đầu từ đâu .
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu bằng máy nhuộm hóa mô miễn dịch phát triển sự khuyết đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú .
Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xây dựng Đảng số 9 /2019

Lý luận- Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về huấn luyện cán bộ.
Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Nghĩ vể công tác xây dựng Đảng.
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngưới dân tộc thiểu số.
Về xác định trình độ lý luận chính trị.
10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165.
Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm.
Vĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long, số tháng 8/2019

Tin tức và sự kiện 
Hội nghị triển khai chương trình phát triển " Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long" năm 2019.
Hội nghị triển khai, giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp năm 2019.
Bình Tân tập huấn kỹ thuật nuôi vịt chuyên trứng.
Hội thảo dự án " Cũng cố và nâng cao năng lực cho hệ thống nhân giống lúa thuần tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016- 2020".
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Nông thôn mới 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018

Sách khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 cập nhật  một số định hướng chính sách phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời khái quát bức tranh về phát triển tiềm lực cùng với các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam trong năm qua .
Gồm 6 chương:
Chương 1: Định hướng phát triển Khoa học và  Công nghệ.
Chương 2 : Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Chương 3: Nguồn lực Khoa học và Công nghệ
Chương 4: Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ 

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 8B/2019

Khoa học tự nhiên
Nghiên cứu thạch học và sự biến đổi sau trầm tích của đá móng carbonate tuổi Paleozoic ở phía tây bắc bể Sông Hồng.
Hệ thống học nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam theo hệ thống PPG ( Pteridophyte Phylogeny Group) I
Tối ưu điều kiện sinh tổng hợp protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis BsO4 và xác định đặc tính của enzyme.
Nghiên cứu mức độ phân bố và tích lũy polychlorinated biphenl trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy.

Trang