Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 5/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Giá trị văn hoá Việt Nam với việc  tạo lập và phát huy " quyển lực mềm" quốc gia trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời kỳ quá độ và việc nhận thức, giải quyết các mối quan hệ lớn ở Việt Nam hiện nay .
Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ  của Đảng và Nhà nước trong tác phẩm Di chúc.

Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2019 quyển B

Khoa học Y- Dược 
Tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL trên người khỏe mạnh tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Nghiên cứu quá trình giải phóng thuốc quinin sulfat từ vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/quinin sulfat.
Bào chế gel vi nhũ tương từ cao khô Rau đắng đất
[Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC., Molluginaceae].
Định loài ấu trùng Gnathostoma spp. từ ký chủ trung gian thứ 2 bằng phương pháp sinh học.

Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2019 (722) quyển A

Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam
Thích nghi và hỏng dẻo kết cấu chịu tải trọng thay đổi.
Virus cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 - Mối tương tác giữa người và động vật trong giai đoạn 2003-2010.
Phát triển kỹ thuật tổng hợp hạt nano chất lượng cao.
Đồng bằng sông Hồng và vấn đề liên kết vùng về KH&CN.
Phát triển AI ở Việt Nam: Cần tập trung vào những vấn đề của chính người Việt. 
Tập đoàn Lộc Trời: Ứng dụng KH&CN đưa hạt gạo của người Việt vươn tầm thế giới.

Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 61 số 4/2019 quyển B

Khoa học xã hội và nhân văn  
Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019-2020 và một số cảnh báo.
Xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) .
Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và gợi ý cho Việt Nam.
Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

Khoa học và phát triển số 1033 (số 22/2019)

Tin trong nước 
Việt Nam - Thụy Điển : Dấu mốc mới trong hợp tác KH&CN và đổi mới sáng tạo.
Khóa họp mới thứ II Ủy ban hợp tác về KH&CN và giáo dục.
Chương trình ZIM: cơ hội cho các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Viettel thành lập tổng công ty công nghiệp công nghệ cao.
VinTech city muốn hợp tác, hỗ trợ các trường đại học nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp .
Việt Nam-Na Uy: Thúc đẩy dự án chung giữa các quỹ nghiên cứu khoa học.

Tạp chí Cộng sản số 919 ( 5-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác thi hành án dân sự ở nước ta thời gian qua.
Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa.

Báo Khoa học và Phát triển số 1031( số 20/2019)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Chính sách 
Nhật Bản : Chuyển hướng hợp tác nghiên cứu với Châu Âu.
Lắng nghe để đổi mới phương thức quản lý.
Tiêu điểm
GS. NSND Đào Văn Tiến : Ấn tượng về Bác Hồ đã khắc sâu trong lòng tôi.
Khởi nghiệp
Liên kết các nguồn lực khởi nghiệp- Một bài toán khó .
Chấm thi khởi nghiệp ở Vũng Tàu.
Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Tạp chí Kiềm tra số 5/2019

 Thời sự - Chính trị 
Thông cáo Báo chí Kỳ họp thứ 35 của UBKT Trung ương.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
“50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội .

Bản tin Khoa học và Công nghê Vĩnh Long số 02/2019

40 năm xây dựng và phát triển ngành KH&CN Vĩnh Long
40 năm hình thành và phát triển ngành KH&CN Vĩnh Long (1979 - 2019).
Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long - nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển.
Ấn tượng và kỷ niệm của một quá trình
Ứng dụng KH&CN để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long.
Khoa học và công nghệ là giải pháp quan trọng thực hiện cơ cấu lại ngành công thương hiệu quả và bền vững.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 4/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Đại thắng mùa Xuân 1975- thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quan hệ với các nước lớn hiện nay.
Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.
" Tư duy nhiệm kỳ"- đặc điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ở Việt Nam hiện nay.

Trang