Góp phần quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận ( sách tham khảo )

Nội dung sách gồm 2 phần :
Phần thứ nhất: Quan điểm quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận

- Học thuyết  Mác-Lênin và thời cuộc
- Giá trị thời đại của những nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
-
Vai trò và tư duy lý luận trong nhận thức và vận dụng quy luật xã hội.
- Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học khi tiến hành đổi mới tư duy .
-Tư duy lý luận- hiện trạng và những vấn dề đặt ra.
- Xây dựng tư duy phê pháp trong nghiên cứu khoa học.

Du lịch sinh thái : Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý, tập 2

Giới thiệu nội dung
Du Lịch sinh thái : Quyển sách "Hướng dẫn cho các nhà làm Kế hoạch và Quản lý" dưa ra cho các nhà chuyên môn và sinh viên du lịch sinh thái một sự hướng dẫn thực tiễn để thực hiện các nguyên tắc du lịch sinh thái tại thực đại. Tác giả trình bày các kỹ thuật cụ thể  để tiếp cận các vấn đề du lịch sinh thái như :
 -Kế hoạch cho du Lịch sinh thái
 - Chuẩn bị các hướng dẫn chỉ đạo
 - Tối đa hóa các lợi ích kinh tế
 - Quản lý khách du lịch
 - Thiết kế cơ sở vật chất có tính tác động thấp

Báo Khoa học và Phát triển số 1072 ( 9/2020)

Tin trong nước
Năm 2025,TFP sẽ đóng góp khoảng 40% vào tăng trưởng kinh tế và giá trị giaodịch của thị trường KH&CN tăng trung bình 20% /năm.
Vingroup tài trợ 20 tỷ đồng cho 3 nghiên cứu chống virus corona.
Các kế hoạch hình thành: Mạng lưới sàng lọc huyết thanh ở Việt Nam.
Thí điểm thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Quảng Bình và Hà Tĩnh.
Tin quốc tế
Trump đề xuất điều chỉnh ngân sách chi cho khoa học.
Chính sách

Tạp chíTia sáng số 4-20.2.2020

Diễn đàn
Bệnh dịch và số phận của con người và xã hội.Tác giả : Vũ Đức Liêm
Những người nông dân "chậm đổi mới". Tác giả :- Trần Đức Viên
Khoa học và phát triển
GS.TS Phạm Thành Huy: Quỹ ĐMST phenikaa sẽ hỗ trợ các đề xuất được lựa chọn ở mức cao nhất . - Thanh Nhàn thực hiện
Vật lý thiên văn ở Việt Nam: Đang bỏ lỡ những cơ hội.Tác giả :Pierre Darriulat
Phát triển tài nguyên giáo dục mở- Lê Trung Nghĩa

Tạp chí Cộng sản số 936( 2-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay.Tác giả : Trương Hòa Bình.
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Giàu.
Tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Trần Quốc Tỏ.

Sách Di truyền học và cơ sở chọn giống

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 23 chương :
Chương 1: Thành phần tế bào học và cấu tạo tế bào.
Chương 2: Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính.
Chương 3:Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản hữu tính.
Chương 4 :Phương pháp lai trong di truyền và học thuyết Mendel.
Chương 5: Tương tác giữa các nhân tố di truyền
Chương 6: Sự định khu gen trong  nhiễm sắc thể.
Chương 7: Đa bội và lệch bội.
Chương 8: Di truyền giới tính.
Chương 9: Đột biến
Chương 10:Đột biến

Báo Khoa học và phát triển số 1070 ( 07/2020)

Tin trong nước
KH&CN là một trong 10 giải pháp của chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030.
Bộ KH&CN dự phiên họp về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của LHQ.
Sẽ công khai lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Tiến sĩ người Việt được vinh danh tại giải thưởng Sloan Research Fellowships.
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi tạo sáng tạo.
Việt Nam đứng đầu khu vực về tốc độ và chất lượng kết nối internet trên điện thoại.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,số 2 bản B.2020

Khoa học Y - Dược
Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào gamma delta T trên bệnh nhân ung thư phổi.
Kết quả bước đầu ứng dụng quy trình chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi bệnh teo cơ tủy tại Học viện Quân y.
Phân loại thể bệnh lâm sàng bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase ở bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tạp chí Cộng sản số 935 (2-2020)

Xã luận
Đảng ta - Chín mươi năm lịch sử vẻ vang, rạng rỡ đường lên phía trước!
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3-2- 1930 – 3-2-2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, làm tròn vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trang